Startskottet gick för IT-mentorprogrammet

Dryga 50 studenter och yrkesverksamma i IT-branschen träffades på terminens uppstartsmöte för mentorprogrammet på Karlstads universitet. Förväntningarna låg i luften hos såväl adepter som mentorer.

Bilden: Mattias Lindahl och Johan Lundin från Altran träffade Louise Larsson, student på IT-design systemdesign och Karolin Albinsson, student på IT-design programvarudesign.

Katarina Groth, lärare i informatik, håller i årets mentorprogram. Hon informerade om ramarna och gav tips för en lyckad mentor-adept relation.

"Att vara mentor är att vara en intresserad och god lyssnare och vara öppen för att dela med sig av sina erfarenheter. Men det är studenten, adepten, som är den som driver på, vill veta, har mål och förhoppningar. Ta dig själv på allvar som adept, håll kontakten och passa på att träna dina sociala färdigheter i nätverkandet. Att träffas ungefär en gång i månaden brukar vara optimalt", berättade Katarina Groth.

Varje student hade i förväg fått skriva ned några rader kring förväntningar och eventuella önskemål och på det sättet matchats med passande mentorer. även mentorerna har haft önskemål om vilken inriktning de önskar på sina adepter, det vill säga från vilka program de kommer. Mentorerna kommer från såväl näringsliv som offentlig verksamhet och från olika IT-områden.

Mentorprogrammet vänder sig till studenter som i höst påbörjar sitt sista läsår och som aktivt anmäler sitt intresse. Programmet pågår ett kalenderår med en avslutande träff och utvärdering strax före jul.

Läs mer på: http://www.kau.se/samverkan/samarbeta-med-studenter/mentorprogram

Relaterat innehåll