Spetsutbildning för IT-branschen om hantering av personuppgifter

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft vilket innebär att alla som hanterar personuppgifter får en mängd nya lagar och regler att hantera. Vid Karlstads universitet går det nu att söka till kurser inom Inbyggd integritet - en distansbaserad, avancerad och internationell spetsutbildning för yrkesverksamma i IT-branschen.

Nya dataskyddsförordningen
Den 25 maj, 2018 träder den nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och ersätter PuL, personuppgiftslagen. Om förordningen bryts så kan det bli väldigt dyrt med vite på upp till fyra procent av en organisations omsättning eller 20 miljoner euro. Förordningen innehåller bland annat krav på inbyggt dataskydd, incidentrapportering, konsekvensbedömning och att rättigheter respekteras.

- Den nya dataskyddsförordningen innebär betydande förändringar när det gäller hantering av personuppgifter. Många organisationer har redan börjat förbereda sig och har bra koll på vad det innebär medan andra har långt kvar för att leva upp till de kommande kraven, berättar Tobias Pulls, forskare i datasäkerhet vid Karlstads universitet.

Utbildning i inbyggd integritet
Datavetenskap vid Karlstads universitet kommer från och med januari 2018 erbjuda en distansbaserad modulutbildning på avancerad nivå om 7,5 högskolepoäng. Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet och med stöd från KK-stiftelsen. Den består av 5 fristående moduler som var för sig ger 1,5 högskolepoäng.

Utbildningen består av följande fem fristående moduler:

- Introduktion till integritet och dataskydd omfattar definitioner, historia och grunder inom personlig integritet, inriktat på utmaningarna inom modern informations- och kommunikationsteknologi.

- Integritetsskyddande teknologier fokuserar på hur integritetsskyddande teknologier kan tillämpas för att uppnå olika mål för säkerhet och integritetsskydd. 

- Design för integritetsskydd fokuserar på konceptet inbyggd integritet och metoder för konsekvensbedömning avseende integritetsskydd.

- Integritet och förvaltning ger en introduktion till hantering av integritets- och dataskydd som en del av en organisations informationssäkerhetsarbete. 

- Designmönster för integritet i programvarudesign behandlar kunskap kring integritetsskydd som en del av programvaruutveckling.

Hur och vem kan ansöka?
Den som har en utbildning inom datavetenskap eller motsvarande yrkeserfarenhet kan söka utbildningen. Ansökan är öppen till och med den 16 oktober och varje modul söks för sig via antagning.se.

Kursmaterialet fritt och tillgängligt för självstudier
Utbildningsmaterialet kommer även att vara fritt tillgängligt för de som är intresserade och vill lära sig mer på egen hand, utan krav på ansökan eller kursregistrering.

Mer information
Information om kursen publiceras löpande på kau.se/cs/pbd där det också går att anmäla sig för informationsutskick.

Läs mer här

Relaterat innehåll