Semcon i samarbete med norska Kongsberg Oil & Gas

Semcon i Karlstad har inlett ett långsiktigt samarbete med norska Kongsberg Oil & Gas Technologies med huvudkontor i Asker. Samarbetet innebär att Semcon erbjuder Kongsberg en satellitlösning för produktinformation och ingenjörstjänster med kompetens och resurser som är stationerad i Sverige - däribland Karlstad.

Överenskommelsen mellan Semcon och Kongsberg Oil & Gas Technologies är resultatet av ett lyckat samarbete baserat på goda svensk-norska kontakter, enligt Göran Österman (Business Värmland), Morgan Brunzell (Semcon) och Terje Nakstad (Kaluna).

"Ett stort och viktigt genombrott för oss på den norska marknaden som är vår närmaste stormarknad med enorm potential", säger Morgan Brunzell som är chef för Semcons affärsområde Product Information i Karlstad med ett 15-tal medarbetare lokalt och tillgång till ca 600 Technical Communicators globalt i Semcon-koncernen.

Som nästa steg förbereder Semcon att också gå in med konstruktörer från affärsområde Engineering Services där Semcoon har ca 50 medarbetare i Karlstad och totalt ca 2.500 globalt.

"Ett lyckat exempel på hur ett företag tar vara på affärsmöjligheterna genom 'att ta hem' uppdragen till Sverige", förklarar Göran Österman - verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare Karlstad och projektledare i Region Värmlands projekt Business Värmland som syftar till att öka affärssamarbetet mellan Värmland och Oslo-regionen.

"De värmländska företagens tillväxtmöjligheter finns i Oslofjords-regionen - en av Europas mest expansiva regioner där det investeras mångmiljardbelopp i såväl privata som offentliga utvecklingsprojekt", säger Terje Nakstad på konsultföretaget Kaluna som har ett mycket brett kontaktnät i både privata näringslivet och offentlig verksamhet i Norge.
 
Resultatet av ett lyckat samarbete

Morgan Brunzell (Semcon), Göran Österman (Business Värmland) och Terje Nakstad (Kaluna) pekar samtidigt på att överenskommelsen mellan Semcon och Kongsberg Oil & Gas Technologies är resultatet av ett lyckat samarbete baserat på goda svensk-norska kontakter.

"Vi har bearbetat den norska marknaden under flera år utan att lyckas få de stora affärerna - därför tog jag kontakt med Göran Österman när jag läste om Kaluna på Compare-webben för något år sedan", förklarar Morgan Brunzell.

Det norska konsultföretaget Kaluna hade varit i Karlstad för att - med stöd av Compare som "dörröppnare" - hitta affärsmöjligheter för värmländska företag i Norge.

Göran Österman tog med Morgan till Oslo för ett möte med Terje Nakstad - och då började det hända saker, enligt Morgan Brunzell: "Vi hade en affärsidé om ett långsiktigt samarbete, vi hade en tydlig paketering av erbjudandet och genom Terje fick vi en etablerad och respekterad budbärare och dörröppnare till kunden".
 
Fick presentera affärsidé istället för konsultprofiler

Efter två veckor var det första kundmötet bokat och klart på Kongsberg Oil & Gas Technologies - och detta med beslutsfattare på rätt nivå i organisationen.

"Istället för att överlämna en bunt med konsultprofiler och vänta på en order fick vi möjligheten att presentera vårt affärsupplägg för ett mer proaktivt och långsiktig samarbete som skulle spara både tid och pengar - bland annat genom en satellitlösning med bemanning av kompetens och resurser på Semcons kontor i Karlstad", berättar Morgan Brunzell.

Affärsupplägget mottogs positivt - och efter det följde en förstudie och en rad affärsmöten på olika nivåer hos kunden. "Inte bara för att presentera våra idéer utan också för att bidra till att sälja in det i hela organisationen", förklarar Morgan.
 
Visar vikten av att komma in på rätt nivå

Nu är avtalet undertecknat mellan Semcon Product Information och Kongsberg Oil & Gas Technologies och det första gemensamma projektet är i full gång. "Allt tar längre tid än man tänker sig", konstaterar Morgan Brunzell men tillägger: ”Betydelsen av att komma in på rätt nivå hos kunden är A och O - alternativet är att leverera CV och konsulter på plats i Norge".

Även Göran Österman konstaterar att samarbetet med Norge kan vara lite omständigt men erbjuder enorma affärsmöjligheter för svenska företag i allmänhet och värmländska företag i synnerhet. "Vi har en geografisk och mental närhet till Norge som väger tungt i affärsdiskussioner - därför gäller det att ha tålamod och utnyttja de kontakter och nätverk som finns", säger han.

Terje Nakstad instämmer - åtminstone när det gäller affärsmöjligheterna i Norge. "Vi vet vad den norska marknaden behöver och vi vet vad de värmländska företagen kan erbjuda - därför ser vi många stora och intressanta affärsmöjligheter", förklarar Terje och tillägger: "Vi i Kaluna arbetar enligt mottot Bridging Gaps - i det här fallet ser vi oss gärna som en affärsmässig brobyggare mellan Oslo och Karlstad".
 
Dörröppnare för varandra

Göran Österman och Terje Nakstad träffades första gången på ett svensk-norskt affärsmöte som hölls i Oslo för två år sedan - sedan dess har samarbetet breddats och fördjupats: ”Vi ses oss som dörröppnare för varandra – Göran till de värmländska företagen och Terje till de norska”.

Kaluna har sedan tidigare ett samarbete med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. "CTF bedriver en unik forskning som saknar motsvarighet i Norge och som vi och våra kunder har nytta av", förklarar Terje Nakstad.

Och det var genom CTF som Kaluna fick inbjudan att delta på det värmländska affärsmötet i Oslo: "Det visar vikten av nätverkande - och vad vårt kontaktskapande arbete kan betyda för våra företag", konstaterar Göran Österman.

"Vi har genom Compare och Business Värmland-projektet fått god hjälp att hitta affärer och partners i Värmland och vi har genom CTF (Centrum för tjänsteforskning) vid Karlstads universitet fått värdefulla kontakter med forskningen - det har bidragit starkt till att vi väljer att etablera oss i Karlstad", fortsätter Terje Nakstad.

"Kaluna har med sina seniora konsulter - som tidigare haft ledande befattningar i det norska näringslivet - kontakter och nätverk som är värdefulla för oss och våra företag", förklarar Göran Österman: "Flera svensk-norska affärer, samarbeten och etableringar är på gång - tack vare detta samarbete".

Terje Nakstad vill gärna se Värmland som en del i en gemensam teknik- och kompetenshub i expansiva Oslofjords-regionen: "Värmland har den teknikkompetens som behövs i den norska olje- och gasindustrin - och det geografiska läget och kulturella klimatet gör det fullt möjligt att förlägga uppdraget i Värmland".

 


Semcon Product Information erbjuder kompletta informationslösningar inom eftermarknad, informationsstyrning och onlinemarknadsföring – lösningar som ökar varumärkens värde och gör produkter attraktiva och enkla att förstå och använda. Kunderna finns främst inom branscher med komplexa produkter som till exempel bilbranschen, telekom, energi, life science, offshore och tillverkningsindustrin. Semcon Engineering Services erbjuder tjänster inom konstruktion, produktionsteknik, projektledning etc. Läs mer på www.semcon.com

Kongsberg Oil & Gas Technologies utvecklar och levererar mjukvaruprodukter, system, lösningar och tjänster för utveckling och drift av olje- och gasfält inom borrning, produktion och subsea-lösningar för att tillsammans med sina kunder göra verksamheterna säkrare och effektivare. Kongsberg är en av de ledande aktörerna med kunder över hela världen - på land och till havs. Läs mer på www.kongsberg.com/en/kogt/

Kaluna har erfarna konsulter med brett kontaktnät i både privata näringslivet och offentlig verksamhet i Norge. Som konsulter arbetar de på alla nivåer i verksamheterna - från att ge beslutstöd i styrelsen till att lösa bemanning med rätt kompetens. Kaluna har verksamheter i flera länder och satsar på den svenska marknaden genom att etablera huvudkontor för Kaluna Sweden AB i Karlstad. Läs mer på www.kaluna.no.

Relaterat innehåll