Regionalt automationsnätverk på gång genom klustersamverkan

Compare och The Paper Province har tillsammans planer på att starta ett regionalt automationsnätverk. Tisdag 18 februari hålls informationsmöte i Karlstad om möjligheter till nya automationsprojekt och en öppen diskussion om hur ett regionalt automationsnätverk skulle kunna utformas.

The Paper Province inbjuder till informationsmöte tisdag 18 februari i Karlstad om "220 miljoner att söka i ny utlysning till automationsprojekt" med Anders OE Johansson (bilden).

Under informationsmötet presenteras den första utlysningen inom PiiA, Processindustriell IT och Automation, av programchef Anders OE Johansson från SICS i Västerås. Den första utlysningen för det strategiska innovationsområdet PiiA, Processindustriell IT och Automation, är nu öppen och projekt inom forskning, utveckling och innovation kan sökas.

Programmet har en budget på mer än 220 miljoner kronor mellan 2014 och 2016 och kommer därefter sannolikt att fortsätta på en nivå om minst 40 miljoner kronor per år. För dig som arbetar med automation och industriell IT finns stora möjligheter att söka projektmedel.

Bakom satsningen på det strategiska innovationsprogrammet står VINNOVA, Industrin, Energimyndigheten och Formas. Under mötet ges möjlighet att också diskutera konkreta projektförslag och projektkonsortier med Anders OE.

Anders OE Johansson kommer, förutom att berätta om detaljerna i den första utlysningen, också berätta om vad om mer kommer att ske inom ramen för PiiA och hur företag och akademi i regionen kan dra nytta av denna nationella kraftsamling inom området.

Vill du delta i ett regionalt automationsnätverk? The Paper Province har tillsammans med Compare planer på att starta upp ett regionalt automationsnätverk. Mötet avslutas därför med en öppen diskussion om hur ett sådant nätverk skulle kunna utformas.

  • Tid: Tisdag 18 februari 11:30-13:00
  • Plats: Karlstads Teknikcenter.
  • Program: 11.30 Lunch; 11.45 Anders OE Johansson, PiiA, berättar om utlysningen; 12.30 Samtal om eventuell uppstart av regionalt automationsnätverk; 13.00 Avslut.
  • Mötet är kostnadsfritt men anmälan senast 14 februari krävs. Ej avanmäld plats faktureras 200 kr.
  • Anmäl dig här >>

 VINNOVA har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och Automation (PiiA) som ett av fem strategiska innovationsområden (SIO). Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där SIO PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar – läs mer på www.siopiia.se

Relaterat innehåll