Ramavtal för offentlig sektor en framgång för Redpill Linpro

Redpill Linpro är den enda leverantören specialiserad inom öppen källkod som finns med på samtliga avtal så här långt när Kammarkollegiet nu har lämnat tilldelningsbeslut avseende ramavtalet för Systemutveckling.

I januari lämnade Kammarkollegiet besked om de två första avtalen avseende Kontorsstöd och Grundläggande IT. I går kom beskedet om vilka som har utsetts till leverantörer inom området Systemutveckling. Detta är det tredje avtalet av fyra, som ska ersätta Programvaror och Tjänster, och beräknas omsätta 2,2 miljarder kronor per år.

De som fått tilldelningsbeslut är förutom Redpill Linpro; CGI Sverige, Cybercom Sweden, HiQ International, Knowit, Pulsen och R2Meton. Enda leverantör med inriktning mot öppen källkod som finns med på samtliga avtal är Redpill Linpro.

”Vi är naturligtvis jublande glada idag,” säger Anders Liling VD på Redpill Linpro. ”Vi har levererat tjänster till offentlig sektor med produkter baserade på öppen källkod sedan 2005, på de avtal som då enbart hanterade öppen källkodsprodukter. Sedan dess har öppen källkod blivit en naturlig del av alla världens IT-plattformar och vi blev väldigt glada när Kammarkollegiet valde att göra en gemensam upphandling för alla IT-tjänster och produkter, öppna som stängda.”

”Idag värderar kunderna funktionalitet, pris och flexibilitet oavsett om teknologin är öppen eller stängd. Därför är det helt naturligt att de ska upphandlas och värderas i samma testbänk. Kammarkollegiet har haft en långsiktig och tydlig strategi för att hjälpa kunder inom offentlig sektor att uppnå fördelar av öppen källkodsteknologi och nu tycker jag att de har lyckats med att slutligen lyfta fram frågan i ljuset för alla sina kunder. Utöver detta har man samtidigt lyckats med att skapa ett modernt ramverk som möjliggör för kunderna att upphandla funktioner och tjänster både som lokala samt olika typer av molnlösningar. Det kommer att skapa en stor flexibilitet för alla organisationer inom offentlig sektor i framtiden,” avslutar Anders Liling.

  • Den nya modellen som Kammarkollegiet har etablerat har redan skapat uppmärksamhet i EU - läs mer här >> 

Relaterat innehåll