Presentation av digitala verksamhetslösningar för små- och medelstora företag

Håkan Anderskär, Xmentor Management, och Birgitta Arnesdotter, Elvenite, presenterar sin lösning för att jobba effektivare och smartare med digitala verktyg. 

ICT-företag från Compare har kopplats samman i ett unikt samarbete där de format lösningar för Tillväxtmotorföretag i behov av nya arbetssätt och digital teknik. Under cirka två månaders tid har de jobbat fram lösningar och idag presenterades de under ett seminarium på Innovation Park.  

Tillväxtmotor har vänt sig till IT-klustret Compare för att hjälpa Värmlands små- och medelstora företag att växa med innovativ, digital teknik. Ur Tillväxtmotorn valdes två företag ut som fick kartlägga sina processer och därmed hitta vilka behov de har av förändrat arbetssätt och ny digital teknik. Compare-företagen har genom tre workshops fått ta del av de två företagens behov och utmaningar. I ett unikt samarbete över företagsgränserna har Compare-företag nu gemensamt format förslag som matchar företagens behov. 

Samverkan kring lösningar 
Compare-företagen har samverkat i grupper om tre och varje grupp har tagit fram var sitt unikt förslag som presenterades. Varje grupp har tittat på ett företags behov och utifrån det format sin lösning. Varje förslag har tagit fasta på att kartlägga verksamhetsprocesserna och hur de främsta utmaningarna kan lösas på enklast sätt.

”Målet med digitaliseringen för företaget vi jobbat för var att frigöra tid för ägaren, minska pappersarbete och skapa bättre lönsamhet. Vi ville skapa ett lättare flöde från beställning till färdigt arbete och verkligen fokusera på de processer som är nödvändiga, säger Håkan Anderskär, Xmentor Management.  

Det som var unikt för denna aktivitet var att Compare-företagen samarbetade för att komma med lösningsförslag utifrån definierade utmaningar hos två Tillväxtmotorbolag.

”Arbetet med Tillväxtmotorföretagen har gett oss ett bredare perspektiv, man förstår att det inte bara är en lösning på ett problem utan det finns mängder av olika sätt att lösa en uppgift på. Jag tror på samarbeten för att lösa en uppgift. Det är viktigt med partnerskap mellan parterna”, säger Birgitta Arnesdotter från Elvenite var en av deltagarna i samarbetet.

Mer struktur med digitalt system
Marcus Hjertstedt, Merbygg, delade också med sig av sina erfarenheter från sin digitala resa. Han berättade hur de köpt ett system som levt upp till deras behov och som de kunnat växa med i takt med att företagets förutsättningar växt. Systemleverantören var noga med att just deras system skulle matcha Merbyggs behov. 

”Idag jobbar jag lika mycket som tidigare men med helt andra saker. Nu har vi allt i systemet, mindre saker faller mellan stolarna, vi har fått ökat förtroende bland kunder och vi har mer struktur i bolaget”, säger Marcus. 

Marcus Hjertstedt, MerBygg, och Anette Rhudin, Tillväxtmotor, talar om MerByggs digitala resa. 

I och med den avslutande träffen hörde vi oss för vad Compare-företagen tagit med sig från denna process med tillväxtmotorbolagen.

”I Värmland finns det en lokal marknad som det går att jobba mycket med. Hela den här processen känns spännande, det är viktigt att koppla samman marknaderna. Det vi kan ta med oss är rejäla förslag på lösningar”, säger Birgitta Arnesdotter. 

Läs mer om första träffen.

Läs mer om andra träffen. 

Läs mer om tredje träffen.  

Text: Hanna Grevillius och Mikael Larsson 

Foto: Mikael Larsson

Relaterat innehåll