Praktikvecka ”Future Kit” för åttondeklassare hos framtidens arbetsgivare

Under v.15 får 19 stycken åttondeklassare praktisera hos IT-företag i Karlstad. Syftet är att locka fler unga till den digitala sektorn och visa vilka möjligheter som finns.

Under senaste året har Compare arbetat med projektet ”Genius in ICT” för att öka rekryteringsunderlaget till den digitala sektorn i Värmland. Branschen står inför en enorm kompetensförsörjningsbrist och endast 22% av de som arbetar inom IT i Värmland idag är kvinnor.

- Vi ser nu över hur vi kommunicerar teknik och hur vi kan locka fler unga till branschen. Unga teknikintresserade idag vill rädda världen, de engagerar sig ideellt, ser sig som feminister och som ansvarsfulla. För att attrahera dem måste vi presentera ett erbjudande som möter det målgruppen frågar efter, säger Melinda From, processledare Compare i projektet Genius in ICT.

Därför skapades praktikveckan ”Future Kit” där 19 stycken åttondeklassare får generera nya idéer och bygga sin första webb, med syfte att bidra till att FN:s 17 globala hållbarhetsmål uppfylls.

Praktikveckan har tagits fram i samarbete med Compare, Tieto, CGI, Sogeti och ÅF i syfte att öka rekryteringsunderlaget och att företagen ska få möjlighet att ta tillvara på kunskap från de unga. På fredag samlas elever och företag för att presentera resultat och erfarenheter från veckan som gått.

Läs mer här:

P4 Värmland: Praktikprojekt för ungdomar ska hjälpa IT-branschen


Om Genius in ICT 
IT-branschen står inför en enorm kompetensbrist och en viktig del är att attrahera fler kvinnor. Endast 22% av de som arbetar inom IT i Värmland idag är kvinnor. Med satsningen Genius in ICT sätter vi fokus på jämställdheten i branschen. Läs mer här

Relaterat innehåll