Praktikanter i lyckat testuppdrag för LearningWell

Tre praktikanter - Patrik Johansson, Anton Danielsson och Patrik Eriksson (bilden) - har på uppdrag av LearningWell utvecklat en automatiserad testfunktion för webbplatsen off2off.se. Resultatet blev mycket lyckat för alla parter - och visar att testautomation ökar effektiviteten i utvecklingsarbetet och höjer kvaliteten i systemen.

"Test är det sista man tänker på som nyföretagare - men det här har visat vikten av att testa sin webbplats och att det går att göra det smart, enkelt och effektivt", säger Fredrik Östlin (bilden) - VD på off2off AB som skapat en webbaserad andrahandsmarknad för utrustning inom offentlig verksamhet.

"Praktikfallet har bidragit till att vidareutveckla vårt koncept System Test Driven Development (STDD) som vi nu håller på att införa vid nyutveckling av system för bland annat Svenska Spel", säger Anders Åslund - VD på LearningWell West AB i Karlstad som är specialist på testautomation.

Roligt, spännande och lärorikt

Patrik Eriksson

Patrik Johansson

Anton Danielsson

"Att få ett sådant här skarpt praktikuppdrag är roligt, spännande och framför allt lärorikt - vi har fått en inblick i och kunskaper om ett testkoncept som vi kommer att ha stor nytta av i våra kommande yrkesroller som testar och systemutvecklare", konstarerar de tre praktikanterna:

  • Patrik Eriksson och Patrik Johansson som gjort sin första praktikperiod (LIA 1 som står för lärande i arbete) i sin yrkeshögskoleutbildning till kvalificerade programvarutestare;
  • Anton Danielsson som gjort en praktikperiod på LearningWell som nyexaminerad programvaruutvecklare (Software Designer) vid Karlstads universitet.

De tre praktikanterna har gjort sin praktik på LearningWell under fem veckor där uppdraget var att tillsammans utveckla en automatiserad testfunktion för webbplatsen off2off.se.

Kombinationen av programmerare och testare i uppdraget har varit mycket lyckad, enligt de tre: "Det har gjort oss mer kompletta, vi har lärt mycket av varandra och vi förstår nu bättre möjligheterna och effektiviseringsvinsterna med att automatisera testprocessen”.

Smartare sätt att testa webbplatsen

Fredrik Östlin på off2off AB är idag både glad och nöjd att han fick erbjudandet om att utveckla en automatiserad testfunktion för sin webbplats (off2off.se) av praktikanterna på LearningWell.

"Vår verksamhet bygger på att vår webbplats fungerar och ständigt förbättras - därför är det viktigt att kvalitetssäkra alla förändringar innan de tas i drift", förklarar Fredrik Östlin men tillägger: "Som nyföretagare gäller det att hålla igen på utgifterna - därför behöver jag ett mer kostnadseffektivt och smart sätt att testa min webbplats".

Vill sprida och höja kompetensen

Anders Åslund på LearningWell är på motsvarande sätt lika glad och nöjd med att han kunde erbjuda praktikanterna ett skarpt och spännande testuppdrag - dels för att kunna bidra till att sprida och höja kompetensen inom testautomation; dels för att vässa vårt koncept System Test Driven Development (STDD).

"Testautomation är ett av våra satsningsområden där vi räknar med att expandera - därför behöver vi bygga upp en rekryteringsbas med hög kompetens inom vårt STDD-koncept", förklarar Anders Åslund som räknar med en fortsättning: ”Vi har redan tagit in fler YH-testare som praktikanter för att fortsätta utvecklingen av testfunktionen för off2off.se”.

YH-utbildning med mycket praktik

Patrik Eriksson och Patrik Johansson är mycket nöjda med sin LIA1-praktik. De är nu inne på sin andra termin av fyra i YH-utbildningen Kvalificerade Programvarutestare. ”Att få en sådan här praktisk introduktion inom test ute på ett företag är mycket stimulerande – och otroligt lärorikt”, säger de båda YH-studenterna.

En fjärdedel av den tvååriga YH-utbildningen utgörs av LIA (Lärande i Arbete) där studenterna kan visa upp sig och sina kunskaper samtidigt som de får lära känna branschen. LIA innebär att studenterna får prova på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång genom att varva teori och praktik. Samtidigt får arbetsgivaren möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Programvarutestare startades höstterminen 2012 på initiativ av Compare-företagen och drivs av Karlstads Teknikcenter i Compare Testlabs lokaler. Den tvååriga YH-utbildningen innehåller tre LIA-perioder på totalt 22 veckor - LIA1 på fem veckor under termin 2; LIA 2 på sju veckor under termin 3; LIA3 på tio veckor under termin 4.

Webbförmedlingsföretaget off2off AB startades 2011 av Fredrik Östlin som tidigare var chef på hjälpmedelsverksamheten vid Landstinget i Värmland. Affärsidén är - baserat på en ny marknadsstrategi liknande b2b (business to business) - att offentliga medel som använts till inköp av material, åter blir till offentliga medel efter förmedling av överblivna hjälpmedel, möbler och annan utrustning via webbplatsen off2off.se. Genom off2off kan kommuner och landsting minska sina lager och samtidigt öka tillgången på produkter som är svåra att få tag på. Dessutom bidrar arbetssättet till en minska miljöpåverkan genom att förlänga livslängden på sakerna. Läs mer på www.off2off.se/blog

System Test Driven Development (STDD) är ett koncept som LearningWell erbjuder för att skapa effektivitet i hela utvecklingskedjan genom att kombinera Agila metoder med moderna teknologier för effektiv systemutveckling. Konceptet bygger på automation av samtliga steg i bygg- och testprocessen. Detta möjliggör en kontinuerlig testning och automatisk verifiering av systemet som visualiserar projektets progress. Avvikelser och buggar fångas direkt genom omedelbar återkoppling till alla i projektet - och därmed kan kostnader och risker minimeras. Kraven och kundnyttan är alltid i centrum och driver utvecklingen. Läs mer på www.learningwell.se/system-test-driven-development


Testpraktikanterna med Johan Holmstrand på LearningWell i Karlstad.

Automatiserad testning av webbplats - steg för steg

Så här har praktikanterna på LearningWell - Patrik Eriksson, Patrik Johansson och Anton Danielsson - arbetat med automatiserad test av webbplatsen off2off.se:Steg 1: Features skapas som ett krav redan före systemutvecklingen och kommer senare att användas som en kravspecifikation.

Steg 2: SeleniumIDE används för att spela in hur en användare navigerar på webbplatsen utifrån vår feature.

Steg 3: Inspelningen från SeleniumIDE exporteras till Ruby-Kod. Cucumber skapar metodnamnen och hittar automatiskt vilken kod som hör till motsvarande steg i vår feature.

Steg 4: Verktyget Cucumber används för att köra testet och se att det fungerar.

Steg 5: Alla tester körs automatiskt på en server vid vissa tidpunkter eller när man gjort en ändring eller tillägg i produkten.

Relaterat innehåll