The Paper Province inbjuder till innovationstävling

Under våren 2014 anordnar The Paper Province en innovationstävling. Syftet är att få fram idéer kring vad man kan göra med det varma spillvattnet från skogsindustrins produktionsanläggningar.

"En stor del av spillvattnet tillvaratas redan, men inte allt och framför allt inte den delen med lite lägre temperatur", berättar Magnus Persson, innovationsrådgivare hos The Paper Province. Med hjälp av innovationstävlingen hoppas The Paper Province på att få in nya kreativa idéer så att allt det varma spillvattnet från bruken kan tillvaratas.

I tävlingen ska man besvara frågan; Hur kan vi använda den lågvärdiga energin i spillvattnet från massa- och pappersindustrin?

Under mars månad kommer det anordnas workshops vid de deltagande bruken i regionen samt vid Karlstads universitet, där man kan få ytterligare inspiration till en idé. Det är kostnadsfritt att delta vid en workshop, men föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

Innovationstävlingen är öppen för alla och senast den 31 mars behöver The Paper Province ditt tävlingsbidrag! Vinnaren kommer utses av en jury och det vinnande bidraget kommer få stöd för att vidareutveckla sin idé.

Tävlingen arrangeras av The Paper Province tillsammans med ALMI, BillerudKorsnäs Gruvön, Inova, Karlstads universitet, Nordic Paper Bäckhammar, Nordic Paper Åmotfors, Rottneros Bruk, Stora Enso Skoghall, Wipab och Åmotfors Energi. Tävlingen finansieras av VINNOVA som är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer om tävlingen på www.paperprovince.com/tavling

Relaterat innehåll