The Paper Province får VINNVÄXT-finansiering

Paper Province 2.0 i Värmland är ett av tre regionala initiativ som får finansiering i upp till tio år för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer genom VINNOVAs program VINNVÄXT.

VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Nu har tre nya initiativ blivit utsedda som kommer att få finansiering under tio år. Besluten tas i etapper, där fortsatt finansiering baseras på återkommande utvärderingar. Den beslutade första etappen för 2013-2016 innebär en finansiering för på mellan 20.5 och 22 miljoner kronor för respektive projekt. De regionala deltagarna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Paper Province 2.0 är en gemensam kraftsamling där både privata och offentliga aktörer ska utveckla och förnya den traditionella skogsindustrin och visa hur regionen ska bli en internationellt attraktiv miljö och kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi. Paper Province har under mer än ett decennium visat att man har kraften att samlas för gemensam utveckling.

Relaterat innehåll