"Övervintring" inget nytt för Compare - bastjänsterna de samma som tidigare

Bastjänsterna till Compare-företagen (nätverkande och marknadsföring) är de samma som sedan starten år 2000. Projektverksamheten - Compares "tredje ben" - får dock dras ned tillfälligt på grund av glappet mellan EU:s olika programperioder.

"Flera av de värmländska klustren, bland annat Compare, har fått finansiella bekymmer. Orsaken är glappet mellan EU:s olika programperioder, som innebär att flera av klustren inte kan få några nya projektpengar förrän tidigast i början av nästa år", skriver NWT idag (13 maj).

Med anledning av detta förklarar Göran Österman (Compare) att bastjänsterna till intressentföretagen i Compare är de samma som sedan starten år 2000.

"Vi fortsätter som tidigare med våra två kärnverksamheter - nätverkande och marknadsföring - för att bidra till att Compare-företagen gör fler affärer och tryggar kompetensförsörjningen - och det sker med den basbemanning som Compare har haft hela tiden", betonar Göran Österman.

Det som händer nu är att projektverksamheten - det som blivit Compares "tredje ben" genom offentlig finansiering - får dras ned tillfälligt på grund av glappet mellan EU:s olika programperioder.

"Detta är inget nytt för oss - så har vi haft det sedan starten av Compare", fortsätter Göran Österman och förklarar att arbetet pågår med ansökningar om nya projekt till 2015: "Vi har en mycket bra dialog med alla berörda - Region Värmland, Tillväxtverket som hanterar EU-programmet och Interreg Sverige Norge som hanterar svensk-norska samarbetsprojekt".

Efter Compares senaste stora projekt (Compare Business Innovation Centre) - som pågått i sju år och avslutas till halvårsskiftet 2014 - är förutsättningarna goda att Compare ska få nya projektmedel.

”Vi har visat att våra projekt ger resultat – därför räknar vi med att finansieringar och därmed också bemanningen av de nya projekten ska vara klara under våren 2015”, säger Göran Österman.


Vårt uppdrag

Genom samverkan ska vi bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen.

  • Vi ska verka för att Compare-företagen kan göra fler affärer
  • Vi ska verka för att Compare-företagen har den kompetens som krävs - både nu och i framtiden
  • Vi ska verka för etableringar och investeringar i regionen till nytta för Compare-företagen.

För att bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen ska vi verka inom dessa områden:

  • Genom nätverkande ska vi skapa kontakter och mötesplatser för Compare-företagen.
  • Genom marknadsföring ska vi skapa kännedom om och intresse för Compare-företagen.
  • Genom projekt ska vi skapa nya utvecklingsmöjligheter för Compare-företagen.

Som stöd för vår verksamhet erbjuder vi ett antal tjänster:

  • Bastjänster erbjuds alla Compare-företag och finansieras av Compare-företagens intressentavgifter
  • Tilläggstjänster erbjuds inom vissa prioriterade områden och finansieras av Compare-företagen som utnyttjar tjänsterna.
  • Projekthus: Compare driver projekt som kan bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen. Finansieras av externa projektmedel från regionala, nationella och internationella samarbetspartners.

Relaterat innehåll