Nordiskt matchmaking-möte öppnar nya nätverk för Compare-företag

Tisdag 24 september är Compare (genom Nordic MedTest) medarrangör när åtta leverantörer och ett antal användare av vård-IT från hela Norden träffas i Norrköping inför en europeisk konferens (Ambient Assisted Living Forum) som pågår resten av veckan.

”Vårt nätverkande blir allt mer internationellt – vi har bra kontakter i Norge och nu håller vi på att bredda det till Danmark och Finland och på sikt andra länder i Europa”, konstaterar Göran Österman (Compare) som hoppas att fler Compare-företag ska dra nytta av dessa kontakter: ”Det här bidrar till att sätta Karlstad på den nordiska ICT-Karlstad”.

Direktkontakt med stora aktörer inom eHälsa

Matchmaking-mötet i Norrköping arrangeras av Compare i samarbete med norska Oslo Medtech och danska Welfare Tech inom ramen för Swedish/Norwegian Cluster Cooperation - ett norskt-svenskt samarbetsprojekt inom medicinteknik och eHälsa som leds av Oslo Medtech. Övriga kluster i denna samverkan är Arena Health Innovation, Trondheim Helseklynge och ICT Grenland från Norge; Hälsans nya verktyg (Linköping), Medicon Village (Lund) och Region Halland.

”Detta klustersamarbete ger oss direktkontakt med tunga och viktiga aktörer inom eHälsa som vi har stor nytta av – samtidigt som de har stor nytta av oss”, förklarar Göran Österman.

Så här profileras Nordic MedTest av IKT Grenland – ett kluster med mer än 100 medlemsföretag i Oslo-regionen.

Presenteras för varandra – och via klustren

På matchmaking-mötet i Norrköping får tre danska, två norska, två finska och ett svenskt företag möjligheten att presentera sig för potentiella kunder och samarbetspartners på plats. Företagen får också möjligheten att exponera sina erbjudanden via de åtta kluster som ingår i Swedish/Norwegian Cluster Cooperation samt danska Welfare Tech.

Under förkonferensen i Norrköping får samtidigt användare av vård-IT möjligheten att beskriva sina behov av nya lösningar och bjuda in intresserade företag att komma med nya och innovativa lösningar.

”Svenska vårdgivare är duktiga på att upphandla befintliga lösningar – vi behöver lära av andra länder för att bli bättre på att upphandla innovativa lösningar”, säger Göran Karlström (Nordic MedTest) som även deltar i ett annat nätverk - Nordic Public-Private Innovation Network som är ett nordiskt samarbetsprojekt inom innovationsupphandling och eHälsa.

.........................................

Företagen som presenterar sig och sina lösningar inom eHälsa på matchmaking-mötet i Norrköping:
•    Cekura, Köpenhamn
•    E-Mergency, Odense
•    New-ish, Köpenhamn
•    Movial Creative Technologies, Helsingfors
•    Elsi Technologies, Helsingfors
•    IKT-Norge - IT-næringens interesseorganisasjon
•    Multivib AS, Trondheim
•    Caretech, Malmö

.........................................


Oslo Medtech is a Norwegian Medtech cluster of companies, hospitals, finance-, knowledge and research institutions focusing on medical technology. Oslo Medtech generates innovation and facilitates development of medtech products and services. More than 140 companies that provide a wide range of technology products and services related to health and medicine are members of Oslo Medtech. They are joined by Oslo University Hospital and Akershus University Hospital with their substantial medical research activity and facilities.

.........................................


Welfare Tech operates a national cluster in Denmark. It is a hub for innovation and business development in healthcare, homecare and social services. We are a membership organisation with more than 160 members from private industry, public organisations, and research and education institutions. Welfare Tech operates as a national entry point and test bed for international companies who want to enter the Danish and European market.

Relaterat innehåll