"Nordic MedTest - en möjlighet för alla företag att bidra till säkrare vård-IT"

"Nordic MedTest är ett unikt initiativ som känns mycket lovande - för att få mer och säkrare vård-IT krävs samverkan. Nordic MedTest lägger grunden för en sådan samverkan - det ger alla företag, både stora och små, möjligheten att bidra till säkrare vård-IT".

Det säger Anders Åslund - VD för LearningWell West AB som är ett av de 17 företag som var representerade på den workshop som Nordic MedTest höll i Karlstad i december 2012.


Anders Åslund (på bilden längst till höger) i en av gruppdiskussionerna på Nordic MedTest-workshopen

Nordic MedTest är ett projekt som drivs av Landstinget i Värmland i samverkan med Compare och Karlstads universitet i syfte att etablera ett nationellt testcenter för vård-IT. Drivkraften för landstinget är klar och tydlig: "Vi måste samverka för att klara en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar för framtiden - att få mer och säkrare vård för skattepengarna".

"Kvalitetsarbete är något av det viktigaste som finns i programvaru-industrin", betonar Anders Åslund på LearningWell som är ett oberoende verksamhets- och IT-konsultbolag med kontor på fem orter i Sverige (Nyköping, Stockholm, Karlstad, Helsingborg/Malmö och Linköping).

LearningWell arbetar med strategisk utveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling och integration åt såväl myndigheter som medelstora och större verksamheter inom framför allt energi-, försvars-, telekom-, fordons-, läkemedels- och processindustrin. Det är verksamhetskritiska system som ställer höga krav på enkel förvaltning, få fel och stabila system. Och för att uppnå det arbetar LearningWell med Continuous Integration, testdriven utveckling (Unit TDD och Acceptance TDD) och testautomation i kombination med agil utvecklingsmetodik - System Test Driven Development (STDD).

"Med våra erfarenheter från andra branscher är vi båda förvånade och skrämda över hur fruktansvärt dåligt det fungerar med kvalitetssäkring av IT-system i vården", säger Anders och frågar sig: "Vilka andra branscher vågar testa sina system i produktionsmiljö?"

Därför ser LearningWell mycket positivt på Nordic MedTest som ett viktigt initiativ för samverkan kring ett oberoende testcenter: "Det är på tiden att svenska vårdgivare får ett sådant stöd - för patientsäkerhetens skull".

"Landstinget i Värmland och Compare ska ha en stor eloge för att frivilligt ha tagit på sig att driva denna satsning", fortsätter Anders och förklarar:  "Utan den unika samverkanskultur som finns här i Värmland skulle det aldrig ha varit möjligt".

Det unika ligger i respektive parters roller och nätverk - och möjligheterna att få genomslag för sina förslag, enligt Anders Åslund som engagerade sig i Nordic MedTest-projektet i ett tidigt skede: "Inget enskilt företag - hur stort och inflytelserikt det än må vara - skulle få så många aktörer engagerade i detta som Landstinget i Värmland och Compare lyckats med".

Nyckeln till framgång för Nordic MedTest ligger i samverkan kring en oberoende och offentlig ägd testmiljö där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) och IT-leverantörer ska kunna få hjälp med att specificera, testa och kvalitetssäkra IT-system och IT-tjänster för vården.

Men samverkan handlar också om att få leverantörer av tjänster och produkter inom test av IT-system att samarbeta - för att tillsammans kunna erbjuda det bästa som finns på marknaden.

"Här ligger den stora utmaningen initialt - att få konkurrerande företag att samarbeta i en oberoende miljö", säger Anders som dock ser positivt på möjligheterna efter Nordic MedTest-workshopen i Karlstad: "Workshopen visade att konkurrerande företag kan samlas runt samma bord för att ha öppna och konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans kan ta oss an en gemensam uppgift - att bygga upp ett nationellt och neutralt testcenter för vård-IT".

Samtidigt konstaterar han att Nordic MedTest erbjuder alla företag - såväl stora helhetsleverantörer som mindre nischade specialistföretag - möjligheten att bidra till säkrare vård-IT på lika villkor.

Det öppnar dörrar som tidigare varit relativt stängda för ett företag som LearningWell, enligt Anders Åslund: "Genom Nordic MedTest kan vi komplettera erbjudanden med det som vi är bäst på inom test - exempelvis testdriven utveckling och testautomation".

LearningWell i Karlstad är specialister på säkra webblösningar inom bank & finans samt utbildningssystem och simulatorer åt företag och myndigheter som ställer extremt höga krav på säkerhet och stabilitet.

"För oss är testdriven utveckling och testautomation vår vardag i krävande kundprojekt”, förklarar Anders: ”Förutom att erbjuda experttjänster kan vi också dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter genom mentorskap och utbildningar".

Dessutom ser LearningWell stora möjligheter i att erbjuda oberoende testmetoder som passar för såväl utvecklande som mottagande verksamheter: "Vi vet av erfarenhet att det finns mycket att vinna i både tid och pengar genom att effektivisera och automatisera testmetoder - men först måste vi öka medvetandet om möjligheterna bland de mottagande vårdgivarna"

Relaterat innehåll