"Många IT-jobb - men för få kvalificerade till dem"

Arbetsmarknaden i Värmland fortsätter att förbättras under 2014 - men det finns för få civilingenjörer och högskoleingenjörer inom data, teknik och naturvetenskap, konstaterar Arbetsförmedlingen i Yrkeskompass för Värmlands län 2014 och skriver vidare:

Möjligheterna att få jobb är särskilt goda för ingenjörer med utbildning och erfarenhet inom maskin, elkraft, elektronik och teleteknik.

För nyexaminerade civilingenjörer kan det vara bra att skaffa yrkeserfarenhet genom att ta jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än de utbildat sig till. IT-arkitekt och mjukvaru- och systemutvecklare är yrken där arbetsgivarna har svårt att hitta personer med rätt kunskap och erfarenhet.

Ofta krävs bred kunskap om både IT-system och den verksamhet där systemen ska användas. Som helpdesktekniker/supporttekniker ökar möjligheterna att få arbete om du har kunskap och erfarenhet att ta hand om mer komplicerade frågor om datasystem. Driften av befintliga datasystem måste alltid fungera, vilket gör att yrket inte påverkas av förändringar i konjunkturen i så hög grad, enligt Arbetsförmedlingen.

Brist på rätt kompetens till jobben

Arbetsförmedlingen räknar med att totala antalet anställda i Värmland ökar och att antalet arbetslösa minskar under 2014. "Konjunkturen har bottnat och fortsätter att förbättras - även om oro och turbulens i världsekonomin och inom euroområdet fortfarande påverkar företagen", enligt Arbetsförmedlingen.

Vid en av fem anställningar i Värmland söker arbetsgivarna en kompetens som det finns alltför få arbetssökande som har. Det är bara en fjärdedel av jobben som inte har några krav på yrkesutbildning eller särskilda teoretiska kunskaper. Det är hård konkurrens om dessa jobb. De flesta arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens, även för jobb som inte kräver en yrkesutbildning eller specifika yrkeskunskaper.

"Därför är det viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet - oavsett inriktning på utbildningen. Även ett körkort öppnar för fler jobbmöjligheter inom de flesta branscherna, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg i ett pressmeddelande.

Prognoser baserade på intervjuer

Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher. I Värmlands län har 450 privata företag intervjuats samt representanter för verksamhetsområden i kommuner och landsting och ett urval statliga arbetsgivare. De privata företag som intervjuas är ett urval från SCB:s företagsregister.

Relaterat innehåll