LIFE Academy utbildar för ICT i utbildningssystemet

LIFE Academy arbetar med utbildningar och nätverksbyggande inom ramen för hållbar utveckling. Som en del av detta genomförs SIDA-finansierade utbildningsprogram (ITP = International Training Programmes). Just nu pågår ett program som syftar till att utveckla användandet av ICT i utbildningssystemet; ”ICT and Pedagogical Development”. I tisdags startade Sverigefasen av detta program.ITP (International Training Programmes) är utbildningsprogram som genomförs med deltagare från utvecklingsländer. Programmen löper över 18 månader och är uppdelade i ett antal faser. LIFE Academy genomför varje år tre till fyra ITP-program.

Under fas 1 av programmet genomförs ett Internet-baserat uppstartsarbete där deltagarna får definiera ett förändringsprojekt som de skall arbeta med under programmet.

Fas 2, som är 4 veckor lång, är förlagd till Sverige (till stora delar i Karlstad) och består av ett antal studiebesök, föreläsningar och arbete med det egna projektet med handledning från LIFE Academy.

Fas 3 utförs i hemlandet och syftar till att utveckla deltagarens projekt.

Fas 4, som pågår i två veckor, genomförs i ett av deltagarländerna (i detta fall Cambodia) och är en utvidgning av Sverigefasen samt avrapportering av projekten.

Fas 5 sker i hemlandet och innehåller en avslutning och en summering/avrapportering av projektresultaten.

I tisdags (22 maj) startade Sverigefasen av LIFE Academys senaste ITP; ”ICT and Pedagogical development”. Detta program har deltagare från nio länder (Bangladesh, Bolivia, Cambodja, Kosovo, Liberia, Rwanda, Tanzania, Uganda och Uruguay).LIFE Academys ordförande Lars Hallén inledde med en presentation av betydelsen av ICT för att uppnå hållbar utveckling. Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet och f.d. generaldirektör för Skolverket, gav en introduktion till det svenska utbildningssystemet och Jan Hylén, fil dr i statskunskap och med mångårig erfarenhet av utbildning i ett internationellt perspektiv, presenterade en överblick av det globala användandet av ICT i utbildningen.I fortsättningen kommer fler föreläsningar och flera studiebesök att genomföras - bland annat kommer man att besöka Karlstads universitet, TIME-utbildningen och Compare Testlab. Dessutom kommer deltagarna att tillbringa en vecka i Stockholm under värdskap av Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet.Första dagen avslutades med en mottagning hos Karlstads kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Bo Hidén hälsade deltagarna välkomna till Solstaden och presenterade Karlstad för deltagarna. Bo Hidén påpekade vikten av goda relationer mellan organisationer, regioner och länder för att säkerställa hållbar utveckling.

Sverigefasen av ”ICT and Pedagogical development” pågår till den 14 juni.

Relaterat innehåll