LIFE Academy lanserar ny webbplats i samarbete med Cerpus

Nya life.se är en knutpunkt för människor över hela världen. Här håller LIFE Academy kontakt med sitt nätverk av cirka 850 så kallade förändringsagenter från 80 olika länder. Genom den nya webbplatsen, som är byggd i Drupal och väl anpassad till surfning på såväl läsplattor som i mobilen, vill man också på ett effektivare sätt knyta nya medlemmar och partners till sig.LIFE Academy arbetar för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Man ger utbildningar inom områden som vindkraft, energieffektivisering, pedagogisk utveckling med hjälp av ICT samt Projektledning med inriktning på hållbar utveckling. Dessutom arbetar med att knyta kontakter mellan aktörer i Sverige och i länder i tredje världen.

"Vår nya site kommer att fungera som en kontaktskapande och kontaktbevarande yta mot våra olika målgrupper. Tack vara att vi använt Drupal i utvecklingen kan alla medarbetare på LIFE Academy bidra till att hålla webben aktuell och det tror vi är mycket viktigt för att hålla intresset uppe", säger Marlene Gustavsson, ansvarig för strategisk utveckling på LIFE Academy

Flexibilitet har varit ett ledord när LIFE Academy har planerat för sin nya web. När man inledde arbetet med den nya webben, kontaktade man flera Compare-företag, både leverantörer och användare, för att kunna bilda sig en uppfattning om hur man bäst skulle kunna gå till väga. Utveckling, underhåll och användarvänlighet har varit mycket betydelsefulla parametrar i det sammanhanget. Dessutom har tidsaspekten varit viktig:

"Vi ville komma igång så snabbt som möjligt, eftersom vår web kommer att bli det nav som vår verksamhet rör sig kring. Vi såg då många fördelar med Dupal och kände att Cerpus kunde ge oss det stöd som vi behövde", säger Sailaja Kurnool, webmaster för LIFE Academys nya web. "Tack vare det starka Drupal-samarbetet som initieras av Compare, ser vi att vi har valt rätt väg. Att dessutom stora aktörer som Karlstads Universitet och Compare har valt Drupal gjorde valet ännu lättare".

Framtagandet av LIFE Academys nya web har gått mycket snabbt. Från projektstart till lansering har det tagit cirka fyra månader.  LIFE Academy siktar nu mot att utvidga användandet av internet, och att inom en snar framtid kunna erbjuda material såsom artiklar, presentationer, föreläsningar osv. via den nya webbplatsen. Utbildning för många är en av målsättningarna, och då kommer t.ex. e-learning, webinars och liknande att spela en stor roll. Samarbetet med Cerpus kommer troligen därför att utvidgas till att även omfatta den pedagogiska delen av LIFE Academys verksamhet.

"Vi känner att Cerpus, som har en stark ställning inom utveckling av pedagogiska metoder, är ett företag som vi kan bygga en långsiktig relation med", säger Marlene Gustavsson.

Cerpus Sverige är i första hand inriktade mot utveckling av webblösningar i Drupal och har varit mycket framgångsrika, bl.a. har man utvecklat en internationell webbportal för Rädda Barnen. I Norge är man kända för sitt arbete med utveckling av webbaserade verktyg för utbildningssidan, och detta kommer man att satsa på i framtiden. Dessutom har man ett intresse av att bredda verksamheten mot länder i tredje världen.

"Vi är mycket stolta och glada över att vara med och presentera LIFE Academys nya web", säger Elisabet Ek, VD på Cerpus Sverige. "Och vi ser fram emot att utveckla samarbetet mellan Cerpus och LIFE Academy både för webben, men också tillsammans med vårt norska moderbolag, som arbetar med ICT-lösningar inom utbildning. Något somLIFE vill satsa på i framtiden".

Gå till nya life.se


Elisabet Ek, VD Cerpus Sverige, i mitten, visar för Sailaja Kurnool (till vänster) och Marlene Gustavsson hur nya webben ser ut på mobiltelefon och läsplatta.

...........
Text och foto: CG Larsson

Relaterat innehåll