LearningWell får mångmiljonorder från schweiziska försvarsmakten

LearningWell har fått en mångmiljonorder från den schweiziska försvarsmakten. "Vi samarbetat över bolagsgränserna i koncernen med såväl försäljning som bemanning - därför kommer det här uppdraget att ge jobb även på LearningWell i Karlstad", säger Peter Karlsson, VD på LearningWell. LearningWell i Karlstad kommer bland annat att svara för System Test Driven Development (STDD) i projektet.

Ordern från den schweiziska försvarsmakten avser utveckling av ett skräddarsytt IT-system för underrättelseverksamhet mot öppna källor, Open Source Intelligence. Systemet kommer att användas för att inhämta och analysera stora mängder öppen information från internet, nyhetsmedier, radio och televison samt sociala medier.

Hittills största ordern för LearningWell

Ordersumman är inte offentlig men uppgår till mångmiljonbelopp och är den hittills största för LearningWell-koncernen. Ordern har redan lett till ett antal nyrekryteringar och fler kommer att bli aktuella. Genom denna order har LearningWell definitivt placerat sig på kartan över etablerade leverantörer av kvalificerade skräddarsydda intelligencesystem på den internationella marknaden.

"Vi ser ordern som ett starkt bevis på vår förmåga att ta till oss kundernas krav, förstå deras processer och att i tid leverera systemlösningar som uppfyller kundens förväntningar. Vår utvecklingsprocess för skräddarsydda lösningar har sedan 2008 gett oss möjlighet att leverera flera omfattande systemlösningar till mycket nöjda kunder", säger Peter Karlsson, VD på LearningWell.

Bygger på LearningWells systemkoncept Birigo

IT-systemet bygger på LearningWells systemkoncept Birigo, med Silobreakers Enterprice Server som en viktig byggsten. Konceptet har sedan tidigare legat till grund för en systemleverans till svenska försvarsmakten.

Orden innefattar, utöver vidareutveckling av analysverktyget (Birigo), att också nyutveckla en tilläggsmodul (Triage) specialanpassad för 24-timmars bevakning av öppna nyhetsflöden. Med detta tillägg levererar LearningWell ett system som tillgodoser både analytikerns krav på avancerade analysfunktioner samt de delar av en organisation som snabbt behöver reagera på och ta ställning till händelser i nyhetsflöden. Systemet som helhet kopplar samman dessa funktioner inom organisationen, genom att erbjuda effektiva samarbetsmöjligheter. Att både sekundsnabbt kunna reagera på en händelse och samtidigt ha kraften av att också kunna analysera situationen utifrån ett mycket större perspektiv ger tidiga och underbyggda beslutsunderlag i en akut situation.

Samlar in nyheter från hela världen

Triagedelen av systemet omfattar insamling av nyhetsmedia i en mängd olika format från hela världen. Informationen normaliseras, kvalitetskontrolleras, kategoriseras, översätts etc. innan den presenteras i ett webbgränssnitt specialanpassat för stora volymer av kontinuerliga nyhetsflöden. LearningWell har använt det senaste inom web-teknologi och lagt stor vikt vid gränssnittsdesign i nära samarbete med kunden för att kunna utveckla det system som allra bäst stödjer ett arbetsteam som har detta som främsta arbetsredskap.

Utmaningarna har bland annat varit att inom ett web-gränssnitt

1) hantera stora volymer och frekventa uppdateringar av information

2) konstruera ett distraktionsfritt gränssnitt som lyfter fram viktig och tonar ner oviktig information

3) bygga en lösning som kräver minimal insats från användaren för att verkställa det huvudsakliga arbetsflödet

Idag är web-teknologin så kraftfull att detta inte bara är möjligt, utan duger också för att skapa något som blir utomordentligt bra!

Nyheterna kan hämtas från vilket digitalt media format som helst såsom Internet, nyhetskanaler, TV och radio med flera. TV-utsändningar spelas in, tal blir konverterat till text (så kallad transkribering) och översatt samtidigt som sändningen pågår.

Överlägsen information är en mycket viktig konkurrensfaktor. LearningWell levererar unika systemlösningar för övervakning av innehåll från öppna källor för att stödja såväl en ledningscentral som analytikers behov av att analysera sin omvärld. Personal kan ägna sin tid till att analysera och agera på information istället för att leta, samla och rapportera.

Fakta: IT-systemet är webbaserat och byggt enligt en tjänstebaserad SOA-arkitektur med ett stort antal interagerande virtuella servrar samt ett antal integrerade tredjepartsprodukter. Bland dessa ska speciellt nämnas Silobreaker Enterprise Software Suite som är huvudkomponenten och motorn för analysdelen i lösningen.

LearningWell arbetar med verksamhetsutveckling, skräddarsydda systemlösningar, system integration, realtidssystem, simulatorlösningar med mera till bland andra KSU, SSAB, BAE Systems, Saab, Försvarsmakten, FMV, Transportstyrelsen och Trafikverket. LearningWell har kontor i Nyköping, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm och Västerås

Relaterat innehåll