Karlstads IT-chef om IT som möjliggörare och drivkraft för utveckling

"IT är möjliggöraren och drivkraften i den kommunala utvecklingen", förklarade Karlstad kommuns IT-chef Inge Hansson när han talade på senaste Compare-lunchen (fredag 6 mars) om "Karlstad - Sveriges IT-kommun".

Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av alla yrken ha ersatts med digital teknik. Samtidigt öppnas nya möjligheter för att leva, bo och verka i Värmland.

Karlstad och Värmland är en förebild för regional samverkan och gemensam utveckling av e-samhället, enligt Sveriges Kommuner och Landsting.

"Värmlands 16 kommuner var 2010 först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd (med Karlstad som värdkommun) för att skapa samordning inom länet kring drift- och servicefrågor. Samverkan har bland annat resulterat i den gemensamma e-plattformen för Värmland - och en rad ekonomiska besparingar", förklarade Inge Hansson.

År 2013 utsågs Karlstad till "Sveriges IT-kommun" - ett pris som delas ut till den kommun som har lyckats bäst med att använda IT och digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Inge Hansson gav en bakgrund till IT som möjliggöraren och drivkraften i den kommunala utvecklingen - och vilka framtidsprojekt som kommunen och Värmland står inför den digitala omställningen.

"En bredare samverkan mellan kommuner, landsting och näringsliv är nödvändig för att möte den digitala omställningen", sade Inge Hansson och pekade på en rad initiativ som tagits - däribland Regional Digital Agenda för Värmland som tar ett helhetsgrepp över den digitala utvecklingen i Värmland 2014-2020 i syfte att tillvarata de möjligheter digitaliseringen erbjuder människor och företag.

"DigIT Värmland-dagen 29 april är ett första konkret resultat av denna breda regionala samverkan", förklarade Inge Hansson.

Karlstad kommuns IT-enhet har 70 anställda och omsätter 143 MSEK. IT-enheten bedriver en tjänsteorienterad och intäktsfinansierad verksamhet till stöd för åtta egna förvaltningar, sju kommunala bolag, Räddningstjänstförbundet, Region Värmland och övriga 16 kommuner i Värmland.

Ladda ned presentationen från lunchmötet >>

Se filmen om IT-Karlstad:

.

Relaterat innehåll