IT-studenter söker fler mentorer

Karlstads universitet söker fler mentorer för studenter inom utbildningarna dataingenjör, webb och multimedia samt IT-design. "I år har vi en grupp på 24 IT-studenter som kommer att vara med i mentorprogrammet. Vi har några mentorer anmälda men vi behöver bli fler", säger Ximena Deramond.


 
Intresset och efterfrågan på mentorer inom IT-branschen är mycket stort bland studenterna. "Nu behöver vi fler yrkesverksamma som har erfarenheter att dela med sig av och som är nyfikna på våra studenter. Som mentor har du ett hedersuppdrag, ger stöd, lyssnar och delger kloka erfarenheter till en student som är på väg ut i arbetslivet. Studenterna är också ett bra sätt att få en närmare kontakt med universitetet och ge näringslivets syn på våra utbildningar", fortsätrer Ximena.

Sugen på att bli mentor? Anmäl ditt intresse senast 8 februari via denna länk >> eller ta kontakt med Ximena Deramond, koordinator för studentsamverkan vid Karlstads universitet, telefon 054-700 16 66 mobil 0708-14 99 71. Mentorprogrammet 2013 startar den 21 februari med en lunchträff och sträcker sig fram till december.

................................................

Att vara mentor

Som mentor:

  • har du ett hedersuppdrag
  • delger du dina kloka erfarenheter
  • lyssnar du och ställer de kloka frågorna
  • ger du adepten stöd
  • lär du känna en oerfaren student
  • bjuder du på din erfarenhet

Mentorns UPA:

  • Utan personligt ansvar för adepten
  • Personligt engagerad
  • Ansvarar för att ge stöd

Relaterat innehåll