Innovationsmiljö för digitala välfärdstjänster

Under våren har Compare deltagit i utformningen av ett samverkansprojekt där syftet är att skapa framtidens digitala välfärdstjänster. Målsättningen är en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlig verksamhet gemensamt bidrar till behovsstyrda innovativa lösningar som både skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen.

Med en åldrande befolkning finns det ett behov av att utveckla och implementera innovativa, digitala lösningar för att kunna erbjuda vård och andra samhällstjänster av hög kvalitet på ett resurseffektivt och användarvänligt sätt.

- Det är få av våra små- och medelstora företag idag som deltar i offentliga utvecklingsprojekt vilket innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för den offentliga sektorn, säger Magnus Bårdén, VD för Compare. Därför är det intressant att arbeta fram enklare former för att skapa affärer mellan näringsliv och offentlig sektor.

Unika styrkor i regionen som tillsammans kan göra skillnad
Det finns unika styrkor i regionen som tillsammans kan göra skillnad för att lösa samhällsutmaningarna. Det har också tydligt framkommit behov av ökad samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor för utveckling av fler innovativa digitala lösningar i välfärden. Därför planerar nu Compare, Landstinget i Värmland, Karlstads universitet och Karlstad kommun ett samverkansprojekt, som även kommer att involvera både företag och andra organisationer. I slutet av augusti ska projektansökan lämnas in till Tillväxtverket.

- Det planerade projektet ska öka företagens förmåga att genom systematisk användarinvolvering utveckla nya tjänster sätt svarar mot faktiska behov inom offentlig sektor. För regionens små- och medelstora företag innebär det stora möjligheter att vara med i att utveckla dessa lösningar, säger Magnus Bårdén. 

Relaterat innehåll