Industri 4.0 - SNITS-lunch med Prevas som värd

Industri 4.0 - En dröm för IT-ingenjörer?
Erik Widing, konsultchef och säljare på Prevas föreläste på onsdagens SNITS-lunch

Det finns en hel del utmaningar och trender inom industrin som ställer högre krav på framtidens IT-system. Bland annat just-in-time-leveranser, kundanpassade ordrar och kortare serier. Till det kommer myndighetskrav och nya bestämmelser kring spårbarhet. 

" Vi måste koppla ihop IT-systemen i ett naturligt flöde. It-system ska inte vara något nödvändigt ont, utan något man har för att bli bättre". Säger Erik Widing


Bilden: Erik Widing konsultchef och säljare på Prevas 

Industri 4.0
Erik berättar om den industriella revolutionens olika faser. 1784 kom ångmaskinen, därefter electriciteten. I fas tre, programbara enheter som robotar och idag står vi inför det som vi kallar "Nya tekniska kommunikationsvägar".

"Andra namn för samma företelse är: Den smarta fabriken, Den uppkopplade fabriken eller Internet of things. Det finns många ord som sammanfattar den framtida digitaliseringen vi är på väg in i", sammanfattar Erik.

Framtidens IT-ingenjörer
För framtidens IT-ingenjörer gäller att man måste kunna bygga arkitektur som stödjer förändringsarbete, ingen bygger ett IT-system som blir oförändrat i tjugo år. Dessutom finns det ett ett helt annat användarfokus, IT-systemet ska inte bara vara användarvänligt utan också snyggt. 

"Vi har märkt att man vill visa upp vilka system man använder för sina kunder, då är det inte bara funktionen som är viktig. Man stoltserar med snygga saker som visar att man ligger i framkant", avslutar Erik.


Bilden: Fullsatt när Prevas gästade SNITS-lunchen

Relaterat innehåll