ICT-företag talade om hur de samverkat för tillväxt under Compare-lunch

Anders Grumer, Midpoint, Torbjörn Stake, Evry, Mathias Carling, Stretch Karlstad och Joakim Falk, Midpoint samarbetar för tillväxt. 

Vilka möjligheter har vi att leva upp till de förväntningar på digitala samarbeten som skapas när vi nu ofta pratar vi om Digital Utveckling? I fredags (29/4) var det återigen dags för en inspirerande Compare-lunch. Dagens gäster var Anders Grumer och Joakim Falk, Midpoint, Mathias Carling, Stretch Karlstad och Torbjörn Stake, EVRY som berättade om hur deras samverkan har bidragit till nya möjligheter och ökad tillväxt. 

Samarbetet mellan EVRY och Midpoint har varit en stor faktor i att EVRY, med mycket hög takt, kunnat låta verksamheten växa i Karlstad de senaste två åren. EVRY har fokuserat på systemutveckling men aldrig haft en kunskapsbas för att förvalta systemet. Idag vill kunderna köpa en tjänst och inte bry sig om egna servrar. Detta var en stor utmaning som EVRY lyckades lösa tillsammans med Midpoint. 

- Med oerhört hög servicegrad och kunnande från Midpoint kan vi leverera vår mjukvara som tjänst ut till hela Skandinavien, ett kraftfullt mervärdeserbjudande till skogsindustri, sågverk och transportnäring, säger Torbjörn Stake, EVRY. 

Stretch har genom sin molntjänst Stretch Cloud hjälpt företag i alla storlekar att jobba smartare och attraherat några namnkunniga företag från hela Skandinavien som kunder hit till Värmland. De hade ett behov av att hitta andra intäktsströmmar och tillsammans med Midpoint erbjuder de nu hyrtjänsten Stretch SaaS. 

- Nu kan vi erbjuda marknaden hostingtjänster vilket gör att vi är mer flexibla och kan locka fler typer av kunder, säger Mathias Carling, Stretch. 

Lokalt samarbete för en växande region
Alla föreläsarna betonade vikten av att samarbeta lokalt. För EVRY är det strategiskt viktigt att agera lokalt även om de satsar i hela Norden. 

Vi måste dra nytta av varandra och se till att kompetensen bibehålls i regionen. På så sätt kan vi investera i produkter och tjänster för ökad lönsamhet. Konkurrenssituationen gör det nödvändigt att börja samarbeta mer, säger Torbjörn Stake, EVRY. 

- Tillsammans har vi en massa kompetens. Kan vi hitta bra bitar hos varandra blir vi bra på att ta affärer och förmedla hög kompetens, säger Joakim Falk, Midpoint. 

- Det var givet för oss att titta på den värmländska marknaden och just Karlstad för en hostingleverantör. Ett nära samarbete ger kunderna en större frihet och oss en bättre marginal. Nordic Medtest var den första kunden vi fick, till och med innan lansering, och det var vårt lokala nätverk som gav oss den möjligheten. Agera lokalt och leverera till en större marknad, säger Mathias Carling, Stretch. 

Text och foto: Hanna Grevillius

Relaterat innehåll