The Hour of Code tar form i Värmland

Lanseringen av The Hour of Code i Värmland inleddes med informations- och diskussionsmöte på måndagen med ett 20-tal lärare och representanter för Compare och Compare-företagen Elvenite och Midroc Automation.The Hour of Code är en global satsning som ska väcka skolelevers intresse för programmering - och lägga en grund för mer programmering i undervisningen.

Dagens skolelever är morgondagens medarbetare - därför vill Compare bidra till att lansera The Hour of Code i Värmland.

Syftet är att få fler skolbarn och lärare att lära sig mer om programmering på ett enkelt och lättsamt sätt under en timme - The Hour of Code - någon gång under vecka 50 (8-14 december).Johan Gotting och Carl-Fredrik Herö (Elvenite) och Stefan Andersson (Midroc Automation) inledde mötet med att presentera The Hour of Code och demonstrera det utbildningsstöd som finns för lärare som vill genomföra The Hour of Code.

"Att förstå programmering är att bli en del av den digitala utvecklingen - därför se vi det här som en gräsrotsrörelse för att påverka lärare, skolledare och politiker", sade Johan Gotting - VD på Compare-företaget Elvenite som är initiativtagare till lanseringen av The Hour of Code i Värmland.

"Dagens skolelever är morgondagens medarbetare som behövs när allt mer digitaliseras och automatiseras - därför vill vi bidra till att väcka elevernas intresse för programmering och datavetenskap för att bredda och framtidssäkra vår rekryteringsbas", sade Stefan Andersson - avdelningschef på Midroc Automation.

Intresset för The Hour of Code (som stöd i undervisningen) och för Compare-företagens initiativ (för samverkan med näringslivet) är stort, enligt lärarna som deltog på mötet.

"Att näringslivet tar detta initativ är tydligen så unikt att vi redan har haft studiebesök från en gymnasieskola i Norrtälje som ligger mycket långt framme inom IT men som saknar samarbetet med näringslivet", berättade Johan Gotting och Stefan Andersson.The Hour of Code tar nu form i Värmland med Compare som "spindel i nätet" och Pedagog Värmland som informationskanal till lärare, skolor, skolledare och skolpolitiker.

Stiftelsen Compare Karlstad är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Värmland. Compare har för närvarande 104 intressentföretag med tillsammans närmare 2.500 anställda i regionen. www.compare.se

Pedagog Värmland är en webbplats för alla pedagoger och skolledare - från förskola till vuxenutbildning - som vill inspireras och utveckla sin verksamhet och undervisning. Pedagog Värmland drivs av Värmlands kommuner samt Åmål. www.pedagogvarmland.se

"Compares uppgift är att samordna verksamheten - att fungera som länken mellan de behov som finns ute på skolorna och de resurser som krävs för att ge det stöd som behövs", förklarar Sven Carlsson (Compare) som är kontaktperson och tar emot intresseanmälningar via detta webbforumlär >>

Målgrupper för The Hour of Code i Värmland är dessa:

 • Lärare som vill genomföra The Hour of Code och inte behöver någon handledare utan bara vill veta mer om det utbildningsstöd som finns för lärare. Här kan vi erbjuda en introduktion på plats eller på distans.
 • Lärare (och lärarstudenter) som vill genomföra The Hour of Code men som behöver handledare (programmerare) som kan genomföra lektionen.
 • Skolledare/Skolor som behöver inspiratörer: Vad är programmering? Vad gör en programmerare? Och varför är det så viktigt att förstå programmering? Genom Compare kan skolor få besök av yrkesverksam programmerare för en inspirationsföreläsning.
 • IT/Teknikföreningar för skolelever som behöver handledare: Genom Compare kan föreningar och andra verksamheter få besök av yrkesverksam programmerare för en inspirationsföreläsning.
 • Skolpolitiker/Beslutsfattare som behöver veta mer: Genom Compare kan skolpolitiker och andra beslutsfattare få besök av yrkesverksam programmerare för en inspirationsföreläsning.

Resurser som krävs för att erbjuda detta stöd kommer att hämtas från:

 • IT-företag som ställer upp med medarbetare som kan ge lärare stöd, fungera som inspiratörer (exempelvis genom att berätta vad en programmerare gör och hur det är att arbeta som sådan).
 • IT-studenter från universitetet som ställer upp som handledare.
 • IT-elever på gymnasienivå som ställer upp som handledare.
 • IT/Teknik-föreningar för skolelever som har medlemmar som kan ställa ställa upp som handledare.

Värt att notera:

 • All verksamhet sker ideellt och utan kostnader för pedagoger respektive kostnadsersättningar för handledare.
 • Handledare och inspirationsföreläsningar erbjuds utifrån tillgång på resurser.
 • Compare svarar för att skapa kontakter mellan parterna - därefter tar respektive parter ansvar för allt praktiskt kring genomförandet.

"Dagens utbildningar stämmer inte med kraven på dagens arbetsmarknad - därför behövs det mer programmering i skolorna", förklarade Johan Gotting.

Relaterat innehåll