Elvenite levererar socialt intranät till NextJet

Elvenite har fått förtroendet av NextJet att leverera ett nytt socialt intranät som kommer att baseras på den kraftfulla och moderna samverkansplattformen MindTouch Platform.

NextJet är ett av Sveriges ledande flygbolag som idag flyger på 18 inrikes- och 2 utlandsdestinationer. Företaget befinner sig i en kraftig expansionsfas och för att lyckas med sin aggressiva tillväxtstrategi identifierades att man behövde stärka sin interna informations- och kunskapshantering. Som en del i denna process beslutades att ersätta sin gamla och föråldrade intranätslösning och efter att ha utvärderat ett flertal alternativ föll valet på Elvenite och den världsledande och innovativa samverkansplattformen från Elvenites partner MindTouch.

Den övergripande målsättningen för NextJet med detta strategiskt viktiga initiativ är att skapa en plattform för att på ett bättre sätt kunna dra nytta av den samlade kunskapen och informationen som finns inom företaget och dess medarbetare. Ambitionen är också att stärka företagsidentiteten genom att ha möjlighet att på ett tydligare och effektivare sätt internt kommunicera kring företagskultur och värdegrund. En central del i detta är att erbjuda en lösning som inbjuder och uppmuntrar till delaktighet, dialog och diskussion från företagets alla medarbetare med full transparens.

Utöver detta har NextJet även definierat följande huvudmålsättningar med projektet:

● Öka tillgängligheten av den interna informationen
● Bättre informationsöverblick genom ett rollbaserat upplägg – rätt information till rätt person vid rätt tillfälle
● Förbättrad och förenklad kunskapssökning via moderna sökfunktioner
● Underlätta interaktion mellan företagets samtliga medarbetare
● Förenklad innehållsproduktion
● Erhålla en plattform som kan användas för effektivisering av de interna administrativa processerna
...

Relaterat innehåll