Elvenite anpassade Movex för nytt Konsum-bolag

När Konsum Värmland bolagiserade charkverksamheten fick Elvenite uppdraget att anpassa affärssystemet Movex till ett internt EDI-flöde med inköpsorder och kundorder.

Konsum Värmlands charkfabrik ombildades vid årsskiftet till dotterbolaget Värmlands Chark AB. Anledningen till detta är att man vill komma ut på en bredare marknad och kraftigt öka marknadsbearbetning och utleveranser utöver vad som skett tidigare. Konsum Värmland har därför valt att bolagisera charkverksamheten genom ett dotterbolag med namnet Värmlands Chark AB. Förändringen ger Värmlands Chark AB förutsättningarna som krävs för att expandera på marknaden.

I samband med ombildningen har en ny division satts upp i affärssystemet Movex och alla processer till interna kunder (Konsum Värmlands butiker) har gjorts om från distributionsorder till ett internt EDI-flöde med inköpsorder och kundorder. Det har varit viktigt att bibehålla automatiken och enkelheten i processerna så att påverkan på användarna blir minimal.

Elvenite har hjälpt till att bestämma lösningen, sätta upp processerna och har varit delaktiga i testning och projektledning. "Resultatet är mycket positivt och sedan det nya bolaget driftsattes har störningarna på verksamheten varit minimala", skriver Elvenite på sin webbplats.

"De stora förbättringarna som vi har i den nya lösningen är att vi nu använder oss av ett rent Kundorderflöde. Tidigare hade vi Distributionsorder till de egna butikerna vilket skapade stora begränsningar framför allt i prissättning och den ekonomiska uppföljningen. Här ger oss kundorderflödet helt andra möjligheter till detta. Trots att det är komplicerade flöden och hög automatiseringsgrad har omställningen gått väldigt bra. Mindre än en vecka efter driftstart var allt 'uppe och rullade' och vi kan nu börja utnyttja fördelarna i det nya bolaget. Alla inblandade har gjort ett suveränt jobb", säger Patrik Johansson, Projektledare Produktion, Konsum Värmland.
...

Relaterat innehåll