Digitalisering för tillväxt i Värmland – utmaningar och möjligheter

Misstro, okunskap, tidsbrist och olika språk, var några av de slutsatser som presenterades när Compare-företagen bjöds in för att ta del av resultatet av projektet Ett Digitaliserat Värmland, som genomfördes av Compare tillsammans med Tillväxtmotor.  

- Under förra året fokuserade förstudien Ett Digitaliserat Värmland på att undersöka hur små- och medelstora företag (SMF) kan bli mer innovativa och öka tillväxten med stöd av digital teknik, säger Magnus Bårdén, VD Compare.

Mänskliga faktorer gör det svårt för företagen
Vi lät två helt vanliga tillväxtföretag, med det vanligaste företagarproblemet – tidsbrist -  genomgå en processkartläggning i Tillväxtmotor. Hur såg deras vardag ut och var fanns det förbättringsmöjligheter för att effektivisera företagens processer.

- Det blev uppenbart att det var svårt att skapa konkurrenskraftiga företag utan att ta ett digitalt grepp om frågan. Det var där Compare-företagen kom in för att matcha deras behov, säger Anette Rhudin, Tillväxtmotor.

Irina Swahn, grundare av Hemänglarna AB, vet vad digitalisering innebär och av egen erfarenhet vad som krävs. I den operativa vardag som företagen befinner sig i, är tid att genomföra implementeringen den trånga sektorn.

- Det är ingen ”quick-fix”, och det blir tydligt att problemet oftast handlar om den mänskliga faktorn, inte tekniken, säger Irina Swahn.

Utveckla en digital matchningstjänst
En viktig del av förstudien har varit att utveckla en prototyp av en digital matchningstjänst. Den ska göra det lättare för små medelstora företag att utvecklas med stöd av digitala lösningar. Genom att matcha företagets behov med rätt kompetens, lyfta inspiration och goda exempel.

- För att överbrygga de utmaningar som finns, kommer vi under 2017 bland annat att jobba vidare med att utveckla den digitala matchningstjänsten. Vi kommer att titta över en tjänst som hjälper företag att analysera sin verksamhet, förstå behoven och hitta rätt kompetens för att lösa problemen, säger Magnus.

För att möjliggöra denna typ av digitalt utvecklingsarbete uppmärksammades bland annat Tillväxtverkets digitaliseringscheckar som möjliggör för små företag att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet redan under 2017.

Relaterat innehåll