Digitalisering - en viktig pusselbit för den värmländska besöksnäringen

Det var högt i tak och bra diskussioner när Visit Värmland och Compare i onsdags bjöd in till en gemensam workshop för att diskutera utmaningar och möjligheter för den värmländska besöksnäringen. Mariebergsskogen, Torsby Skidtunnel, Värmlands Museum, Redpill Linpro, Sweco och LIFE Academy var några av de som deltog.

- Digitaliseringen berör alla branscher. Att stödja besöksnäringen känns viktig eftersom det finns stora utmaningar och möjligheter för att säkerställa en digitaliserad och konkurrenskraftig besöksnäring i Värmland, säger Magnus Bårdén, VD Compare.

”Digitaliseringen en mycket viktig pusselbit”
Det finns en stor potential för tillväxt inom värmländsk besöksnäring. Visit Värmlands ambition är att ta marknadsandelar och utvecklas i snabbare takt än andra regioner i Sverige.

- För att kunna överträffa det nationella målet om en fördubbling av besöksnäringen inom 15 år behöver vi i Värmland samverka för att locka fler nya besökare, få de som besökt oss tidigare att komma tillbaka och få de som kommer hit att stanna lite längre. I det arbetet är digitaliseringen en mycket viktig pusselbit, säger Jonas Jacobsson, VD Visit Värmland.

Utgå från marknadens behov
Och just samverkan och att utgå ifrån marknadens behov var faktorer som alla var överens om är viktiga för att öka besöksnäringen i Värmland. Även att våga sticka ut, och ta tillvara på de tekniker och möjligheter som finns med digitaliseringen.

- I Compare arbetar vi för att hjälpa våra ICT-företag att utveckla relationer med olika branscher. Att öka förståelsen för behoven av digitalisering för att utveckla nya tjänster och produkter. Med den här eftermiddagen ville vi fastställa nuvarande status hos de deltagande företagen och Värmlands besöksnäring i stort. Och utifrån det hitta framtida möjliga strategier för ett fortsatt digitaliseringsarbete för att öka besöksnäringen i Värmland, säger Magnus. 

Relaterat innehåll