Datavetenskap söker IT-partners för GDPR

Med ett år kvar till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft står många IT-företag i Värmland inför att möta kraven som kommer med den nya förordningen. I flera fall betyder det att befintliga system måste modifieras och anpassas.

Datavetenskap vid Karlstads universitet söker nu IT-företag med utmaningar så som anpassning av system eller kundprojekt relaterade till GDPR, som är intresserade av att samarbeta i implementeringen av den nya förordningen.

Forskarna har samlat återanvändbara mönster som kan användas för att specificera och implementera funktionalitet kopplat till integritetskrav i programvara och vill utvärdera applicerbarheten och den praktiska relevansen i dessa mönster samt hitta nya. Specifikt letar de nu efter projektpartners och ägare av applikationer som behöver möta implementeringskraven som kommer med den nya förordningen. Forskarnas mål är att följa och medverka i projekt där programvara modifieras för att följa kraven i GDPR genom att designa om och implementera funktionalitet för ökad integritet.  

Möjliga former för samarbete är samverkansprojekt, fallstudier, konsultation samt att ta emot studentprojekt kopplade till integritet och programvaruteknik.

Det finns möjligheter till finansieringsstöd för gemensamt forsknings- och innovationsarbete genom forskningsfinansiärer som stödjer samverkan mellan industri och akademi.

För mer information, kontakta Lothar Fritsch

Datavetenskap vid Karlstads universitet är en forskningsmiljö med spetskompetens inom bland annat personlig integritet på nätet och programutveckling. Här finns internationellt kända experter som kan bidra med specialistkunskap inom integritetsskydd, integritet i designprocessen samt arkitektur och design av programvara.

Relaterat innehåll