Compare-webben: Mindre ombyggnad pågår

Compare-webben genomgår en mindre ombyggnad för att göra det lättare att hitta information på webbplatsen.

Samtidigt får Compare-webben en responsive design - det vill säga att den anpassas utseendemässigt till dator, läsplatta eller smartphone.

Ombyggnaden - som sker med hjälp av Compare-företaget Cerpus - bygger på erfarenheter och synpunkter från användare sedan den nya Compare-webben togs i drift i höstas.

Relaterat innehåll