Compare och Tillväxtmotor – för en mer tillgänglig digitalisering i Värmland

Digitaliseringens framfart skapar en mängd möjligheter – men också utmaningar. Vad händer när bolagen inte känner till de möjligheter som finns? Det försökte Tillväxtmotor tillsammans med Compare finna svaren på. 

Förra veckan samlades tjugofem Compare-medlemmar på Innovation Park, för att samverka runt framtagandet av en modell, kring erbjudandet av ICT-tjänster (Information and Communication Technologies) för små och medelstora företag. 

Började med ett identifierat behov
Projektet Tillväxtmotor* har nu pågått i drygt ett år och det börjar så smått utkristalliseras vad som är de avgörande framgångsfaktorerna i bolagen.

– Det finns ett antal gemensamma faktorer i majoriteten av bolagen. Alla har mer än fullt upp att göra. Alla vet att det går som en piska över hela Sverige; ”vi är efter vad gäller digitalisering”, och likt en sten i skon som skaver, så haltar vi vidare och det finns inga självklara lösningar för enskilda företag, säger Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotor. 

För att hitta lösningar vände sig Tillväxtmotor till IT-klustret Compare*. 

– Det här ligger helt i linje med Compares strategi där vi vill att företagare i Värmland, ska utveckla sina företag, med hjälp av den digitala kompetens som finns, berättar Magnus Bårdén, verksamhetsledare på Compare. 

”Hård- och mjukvara måste mötas”
Att vända och vrida på den digitala utmaningen ledde till en tydlighet i ursprungsproblematiken. Det handlar inte bara om att små och medelstora företag måste öppna upp för digitalisering, de digitala tjänsterna måste också bli mer tydliga, tillgängliga och användarvänliga. Det här visade sig tydligt genom eftermiddagens övningar, som också gav en tydlig bild av vad nästa steg bör bli.   

– Man kan inte bara säga att företagen måste bli bättre på digitalisering, vi måste titta på att synliggöra de möjligheter som finns. Det finns enligt SCB:s statistik 37 028 företag registrerade i Värmland och det visar att det finns en otrolig marknad att utveckla, säger Anette Rhudin. 

– Vi har nu tagit ett första steg tillsammans för att förstå det digitala behovet hos små och medelstora företag. I det här arbetet har vi bland annat tittat på nya affärsmodeller som ska skapa trygghet och underlätta för värmländska företag att våga, säger Magnus Bårdén. 

Nästa steg blir att matcha IT-bolagen med företag som har behov av digitalisering. Digitalisering är både rent strukturella delar, som till att börja med måste fungera. Därefter kommer de mjuka värdena, som ska synliggöra nyttan med det hela.

– Och, om inte köparen ser värdet i produkten/tjänsten vems fel är det då? Vem önskade sig faxen innan den fanns? Avslutar Anette Rhudin.

Tillväxtmotor
Genom Tillväxtmotorn får 22 värmländska mikroföretag stöd av professionella externa kompetenser. Till varje företag kopplas en Tillväxtmotor som består av fyra personer från näringslivet, två kvinnor och två män. De fyra personerna kompletterar varandras kompetenser och kan belysa problem och möjligheter ur olika perspektiv. I projektet fokuserar tillväxtledamötena och företagaren tillsammans på de fyra områdena: ekonomi, kund, process och utveckling. Tillväxtmotor har Inova som sin projektplattform. 

Compare
Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Idag är cirka 100 ICT-företag medlemmar i Compare. Genom samverkan ska de bidra till Compare-företagens tillväxt i regionen.

Magnus Bårdén, Compare. 

Anette Rhudin, TIllväxtmotor.

Relaterat innehåll