Compare-lunch om "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland"

Senaste Compare-lunchen handlade om DigIT Värmland 29 april - en kickoff för den breda regionala samverkan som nu tar form inom ramen för Digitala Värmland.

Foto: Marthe Hem (Cash-IT)

"DigIT Värmland handlar om hur vi tillsammans - både användare och leverantörer av digitala lösningar i företag, kommuner, landsting, universitet och andra verksamheter - ska möta den digitala omställningen", förklarade Sven Carlsson (Compare) och presenterade bakgrunden till och syftet med denna breda kraftsamling och varför man inte ska missa möjligheten att delta i DigIT Värmland-dagen 29 april (som samtidigt är Compares 15-årsfest).

DigIT Värmland är den första breda kraftsamlingen i regionen kring den digitala omställningen som presenteras av Compare, Almi Företagspartner, Ett gemensamt e-samhälle i Värmland, Handelskammaren Värmland, Inova, Karlstads kommun, Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Region Värmland och Stål & Verkstad.

Målsättningen är att DigIT Värmland ska bli en årligen återkommande bred mötesplats för både leverantörer som användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. Syftet är att lära känna varandra och tillsammans diskutera digitala möjligheter och utmaningar för Digitala Värmland - en gemensam arena för samverkan kring bland annat den regionala digitala agendan för länet.

Bilderna som visades på Compare-lunchen >>

Relaterat innehåll