Compare lanserar The Hour of Code i Värmland

The Hour of Code - en global satsning som ska väcka skolelevers intresse för programmering - lanseras nu i Värmland.Dagens skolelever är morgondagens medarbetare! Därför vill Compare bidra till att lansera The Hour of Code i Värmland. Syftet är att få fler skolbarn och lärare att lära sig mer om programmering på ett enkelt och lättsamt sätt under en timme - The Hour of Code - någon gång under vecka 50 (8-14 december).

Initialt bidrar Compare-företag med att bjuda in lärare och skolledare på alla skolstadier till informations- och fortbildningsmöten under vecka 50 (3-7 november):

  • dels för att sprida information om vad The Hour of Code är och hur det fungerar;
  • dels för att presentera och demonstrera det utbildningsstöd som finns för lärare som vill genomföra The Hour of Code.

Sådana möten kommer initialt att hållas vid tre tillfällen i Karlstad:

  • Måndag 3 november kl 15:00-17:00 med Elvenite som värd.
  • Torsdag 6 november kl 08:00-10:00 med EVRY som värd.
  • Torsdag 6 november kl 15:00-17:00 med Midroc Automation som värd.

Om intresse för och behov av finns för fler tillfällen - även utanför Karlstad - kan detta komma att ordnas.

Är du lärare och/eller skolledare och vill delta i något av dessa möten - anmäl dig här >>

En möjlighet för alla skolbarn och lärare

The Hour of Code är en del av det internationella arrangemanget Computer Science Education Week som hålls under en vecka i december världen över - i år vecka 50 (8-14 december). Skolor och företag inbjuds att delta i The Hour of Code som är en av historiens största utbildningssatsningar med målet att nå 100 miljoner elever globalt.

"Vi vill bidra till att alla skolbarn i Värmland - från förskola till gymnasium - ska kunna erbjudas möjligheten att få denna introduktion till programmering", säger Johan Gotting - VD på Compare-företaget Elvenite som är initiativtagare till lanseringen av The Hour of Code i Värmland.

"Dagens skolelever är morgondagens medarbetare - därför vill vi gärna bidra till att väcka elevernas intresse för programmering och datavetenskap", säger Stefan Andersson - avdelningschef på Midroc Automation.

"Vi vill gärna erbjuda lärarna hjälp och stöd för hur de kan integrera IT och datorkunskap i undervisningen - därför vill vi bidra till att öka lärarnas förståelse för programmering som ett verktyg i undervisningen", säger Anders Eriksson - chef för EVRY i Karlstad.

"Alla kan lära sig att programmera"

"Köp inte bara ett tv-spel – gör ett. Ladda inte bara ner den senaste appen –  utveckla den. Spela inte bara på din mobiltelefon – programmera den", uppmanar The Hour of Code och hävdar att alla kan lära sig att programmera.

Till skolorna och lärarnas stöd finns stöd och hjälp med filmer, övningsexempel och handledningar (en hel del på svenska) - allt för att göra det så lätt och roligt som möjligt för både lärare och elever.

Bakom The Hour of Code står en stark global rörelse med sponsorer och beskyddare som vill öka intresset för datavetenskap och programmering hos barn och unga vuxna i hela världen. Läs mer >>

Relaterat innehåll