Compare inspirerade kring hur företagare kan utveckla sina affärer med digital teknik under företagsfrukost i Grums

Hur kan jag utveckla mina affärer med hjälp av digital teknik? Detta fick företagare höra mer om denna morgon då Magnus Bårdén, Compare, föreläste på en företagsfrukost i Grums. 

Nya möjligheter, förändring och bättre företagande. Detta var några av de ord som företagarna i Grums kopplade till digitalisering. Men det fanns också den företagare som inte hade någon aning. Något som är vanligt bland de små och medelstora företagen, enligt Magnus Bårdén. En undersökning av Swedish ICT visar att 70% vet att något måste göras men hela 83 % av företagen inte vet hur de ska gå tillväga i sitt digitaliseringsarbete. 

- Vi är digitala som privatpersoner men inte i vårt företagande. De stora bolagen ligger längre fram och samverkar med andra medan de små och medelstora företagen halkar efter. Det råder stort behov av kompetens inom ämnet och förståelse för hur man skapar värdeskapande produkter, säger Magnus Bårdén.

Man kan se på digitalisering ur olika perspektiv. 

- Många tänker på att öka effektivitet och produktivitet inom organisationen men få funderar på hur man kan använda digital teknik för att öka kundvärdet och se på nya affärsmodeller. En trend nu är att man säljer mindre varor och fler tjänster vilket möjliggörs av digital teknik, säger Magnus Bårdén. 

Compare planerar att genomföra ett treårsprojekt för att stödja små och medelstora företag i Värmland genom att bland annat erbjuda digitala rådgivare och en innovativ matchningsplattform.

Sara Olsson, Saras hälsoflow, vill gärna digitalisera sin verksamhet. 

- Att bolla idéer med en digital rådgivare är ett bra sätt för mig att ta nästa kliv. Med en digital plattform skulle jag kunna sköta delar av min verksamhet via nätet och erbjuda kunderna online-coacning, därmed skulle jag kunna få kunder från andra ställen i världen, säger Sara Olsson. 

Frukosten anordnades av Grumsföretagarna i samverkan, Julianorna samt Tillväxtenheten. 

Relaterat innehåll