Compare-företag deltar på stor e-konferens i Karlstad

Nio Compare-företag (Atea, CGI, EVRY, Knowit, Ricoh, Cygate, Swedwise, Stretch och West Nordic) samt Nordic Medtest finns med som utställare på den nationella e-konferensen Offentliga Rummet 2014 som hålls i Karlstad nästa vecka (20-22 maj).

Drygt 550 deltagare från hela landet är redan anmälda. Och arrangörerna räknar med ännu fler - bland annat genom att erbjuda en "värmlandsrabatt" på deltagaravgiften för deltagare från myndigheter, landstinget, regionen och kommunerna i Värmland.

Konferensen vänder sig till verksamhetsansvariga, strateger, utvecklare, projektledare, informations-/kommunikationsansvariga, IT-chefer och ansvariga för verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Offentliga Rummet är en årligen återkommande e-förvaltningskonferens som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vinnova och E-delegationen. I år är konferensen förlagd till Karlstad med Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland som medarrangörer.

Den nationella konferensen Offentliga Rummet belyser för sjuttonde året i rad både strategiska frågor och visar praktiska exempel på hur kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter tillsammans skapar förutsättningar för att invånare och företagare ska få en enklare vardag i mötet med det offentliga.

Ett 50-tal utställare - företag, myndigheter, landring och kommuner - presenterar hur de gör för att möte framtidensbehov. Bland utställarna finns nio Compare-företag (Atea, CGI, EVRY, Knowit, Ricoh, Cygate, Swedwise, Stretch och West Nordic) och Nordic Medtest (som finns i montern där även den regionala digitala agendan för Värmland presenteras).

Fördjupningsdag 20 maj

Konferensen inleds med längre seminariepass - bland annat dessa:

Möt Sveriges IT-kommun: Karlstad utnämndes till Sveriges IT-kommun 2013. Under en dag får ni ta del av Karlstads utvecklingsresa och hur man byggt upp en IT-verksamhet som utgår från verksamhetsutveckling med IT som stöd. Föreläsare: Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande; Inge Hansson, IT-chef Karlstads kommun; Katarina Lindström, kommunikationschef Karlstads kommun; Emma Kraft, kommunikatör Karlstads kommun; Mats Jensen, gruppchef IT-enheten Karlstads kommun; Peter Olsson, gruppchef IT-enheten Karlstads kommun; Per-Erik Karlsson, projektledare e-kontoret Karlstads kommun

Inspiration kring processarbete i praktiken - en fördjupningsdag med Marie-Therese Christiansson, universitetslektor i informatik Karlstads universitet, och Mia Wahlund, Ekonomi/IT-utvecklare Karlstads kommun.

Kundtjänst och kontaktcenter i kommuner - en fördjupningsdag med Ann Salomonsson, chef Kontaktcenter Karlstads kommun, och Agneta Nilsson, chef Medborgarservice Östersunds kommun.

Plenarpass och seminarier 21-22 maj

Konferensen fortsätter 21-22 maj med plenarpass och seminarier kring olika teman - bland annat dessa:

Per Kristensson, professor i psykologi med inriktning konsumentbeteende och innovation vid Karlstads universitet, talar om "Tjänster som gör medborgarna en tjänst".

Lisbeth Malmström, kommunikationsstrateg Karlstads kommun, talar om "Nya karlstad.se – ett kliv mot hållbar kvalitet: Så här gjorde vi!" Internet world (IDG) utsåg karlstad.se till 2013 års bästa kommunsajt.

Uställning 20-22 maj

Under Offentliga Rummet 2014 kan deltagarna träffa representanter ett 50-tal utställare - företag, myndigheter, landring och kommuner - bland annat åtta Compare-företag (Atea, CGI, EVRY, Knowit, Richo, Cygate, Swedwise och Stretch) och Nordic Medtest (i Landstinget i Värmlands monter).

Relaterat innehåll