Charlotte Bäccman ny föreståndare för HumanIT

Charlotte Bäccman, lektor i psykologi, är ny föreståndare för HumanIT. Uppdraget är på ett år framåt och fokus kommer att ligga på att åter knyta an till IT-branschen i regionen, efter en period av internationellt samarbete.

HumanIT är en mångvetenskaplig miljö för forskning om användarens perspektiv på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Samarbetet med näringsliv och offentlig sektor har alltid funnits som en röd tråd i verksamheten, men under senare år har fokus legat på samverkan på ett mer internationellt plan.

- Nu är det dags att åter knyta an till regionen och IT-branschens utveckling här. Jag ser fram emot regionalt nätverkande och kopplingen mellan forskning och näringsliv. Det blir lite att gå tillbaka till HumanIT:s rötter. Samtidigt står vi inför en utvärdering av HumanIT som forskningsmiljö och där får vi se var vi landar, säger Charlotte Bäccman.

Charlotte Bäccman disputerade hösten 2015 i psykologi med avhandlingen "Mind over matter. Non-cognitive assessments for the selection of the Swedish voluntary soldier of peace". Idag är hon verksam inom CTF och kommit in på frågor som rör digitalisering och integritetsfrågor.

- Det är för mig ett nytt och spännande område, som jag ser fram emot att fördjupa mig inom i och med uppdraget för HumanIT. Jag ser även fram emot att arbeta tillsammans med Humanits styrelse med kompetenta människor från näringslivet, offentliga sektorn och universitetet.

Läs mer på kau.se/humanit

Källa: Karlstads universitet

Relaterat innehåll