Case: Förarlösa truckar öppnar för utveckling och tillväxt

En av truckarna fraktar material från en arbetsstation till en annan.

”Våra medarbetare kan nu fokusera på arbete som gagnar vår slutkund. Tidigare gick operatörerna ca 18 000 steg om dagen, nu räknar vi med att vi fått ner det antalet till ca 10 000 steg och vi får en vardag med mindre stress. Allt tack vare de automatiserade truckarna.” säger Michael Jonsson, VD på AD plast AB

För att förbli konkurrenskraftiga på en global marknad har AD-plast valt att automatisera arbete som inte var värdeskapande för företaget och deras kunder. Tack vare automatiserade truckar, så kallade Automated Guided Vehicles (AGV), kan de nu fokusera på kvalitetssäkring och produktivitet. Lösningen har även möjliggjort vidare kompetensutveckling till anställda och eliminerat slitsamma arbetsmoment.

- Steget mot automatiserade truckar var en del av min vision för företaget. För att kunna konkurrera på marknaden behöver vi använda oss av ny teknik. EVRY känner till vår verksamhet väl, och var en självklar samarbetspartner för mig, säger Michael.

Öppnar för kompetensutveckling och tillväxt

AD-plast tillverkar plastkomponenter i stora och små volymer. De arbetar med helheten där allt från konsultverksamhet och verktyg till produktion och montering ingår. De följer kunden genom hela processen för att ta fram en fulländad slutprodukt.

- Nu kan vi vidareutbilda de som tidigare kört truck och har eliminerat arbete som är slitsamt och inte skapar värde för våra kunder. Vi har mer personal tillgänglig i produktionen och kan där med ta in flera affärer och växa som bolag, säger Michael.

Nu kan personalen på AD-plast fokusera ytterligare på produktion och kvalitetssäkring.

Utgår från befintligt affärssystem

Vi har tillsammans med Toyota och AD-plast utvecklat en teknisk lösning som gör kommunikation möjlig mellan verksamhetens affärssystem och AGV-systemet. Lösningen utgår från befintligt affärssystem, vilket innebär att man minimerar risken för fel som användandet av olika system kan innebära.

AD-plast kan överlåta de monotona arbetsmomenten till truckarna och personalen kan fokusera på kvalitetssäkring i allt större grad. Exempel på arbetsmoment som de förarlösa truckarna hanterar är att hämta färdigt gods vid maskin och komma tillbaka med ny tompall, hämta/lämna verktygspallar till ställarna, ställa upp gods i ställage på lager och plocka fram gods för utleverans vid företagets 4 lastportar.  

Att installera tekniken med förarlösa truckar är relativt enkelt och går att göra utan vare sig kostsamma produktionsstopp eller ombyggnad av lokaler. Lösningen är även tillämpbar på flera olika affärsystem. Kontakta EVRY om du vill veta mer om AGV och hur det kan hjälpa din verksamhet att växa.

Läs mer på EVRYS hemsida

Relaterat innehåll