Arbetsmarknadsdag på universitetet för mät- och kartteknikområdet

Den 16 november arrangeras en dag för samverkan och arbetsmarknadsinformation inom GIS, geografiska informationssystem, och mät– och kartteknikområdet. En efterfrågad kompetens på en global arbetsamarknad. Tidigare studenter berättar och potentiella arbetsgivare besöker Karlstads universitet.

"Dagen är till för att ge våra nuvarande studenter en introduktion till arbete inom området", säger Kristina Eresund, programledare för GIS-ingenjörsprogrammet.

Flera av företagen har önskat komma hit och informera om sin verksamhet då man har behov av att anställa. Dagen är även till för att före detta studenter ska berätta om sitt arbetsliv för de nya studenterna.

"Våra studenter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. Alla företagen som har haft studenter på praktik eller där studenter gjort sina examensarbeten, har även anställt våra studenter", säger Kristina Eresund. "Vi skulle kunna ta emot fler studenter på våra utbildningar och därför vill vi visa vilka spännande jobb det finns inom det här området".

  • Datum: fredagen 16/11
  • Lokal: 11D121 Andersalen
  • Programmet pågår från 9.15-15.00, några särskilt intressanta programpunkter är:
  • 10.45 - 11.30 Sjöfartsverket, Norrköping, Fredrik Strömbäck
  • 11.30 - 12.15 Geomatikk, Norge, Thorsen Jørn och Petter Granaas
  • För mera information kontakta Kristina Eresund på tel 0703 890 470 eller kristina.eresund@kau.se

Relaterat innehåll