Altran höll GIT-kurs för Nordic Medtest

Altran har hållit en GIT-kurs på Nordic Medtest. Kursen leddes av Peter Torpman från Altran för anställda på Nordic Medtest och deras underkonsulter. Kursdagen bestod av bland annat föreläsning, diskussioner och workshops.

Martin Westberg som deltog i kursen tyckte följande: ”Det var en mycket bra kurs som på ett enkelt sätt förklarade filosofin bakom GIT och gav en bra grund att bygga vidare på.”

GIT är ett populärt verktyg för versions- och konfigurationshantering. Kursen har genomförts både i Karlstad och på andra orter i Sverige tidigare.

Relaterat innehåll