ÅF Seminarium digitalisering och Industri 4.0

Industrin står inför stora utmaningar och måste kontinuerligt söka möjligheter till ökad produktivitet och kostnadseffektivare produktion. En del av lösningarna finns inom ökad digitalisering och trender som Industri 4.0. ÅF har ett stort ansvar, inom Industriell IT anordnades därför ett frukostseminarium med detta tema för att diskutera vilka utmaningar och strategier som finns inom området och framförallt för att diskutera hur man arbetar praktiskt med detta i vår industri.

Representanter från Uddeholm och Volvo VCE berättade om digitalisering och Industri 4.0 ur deras synvinkel och hur de jobbar med detta. ÅF höll föredrag om övergripande trender från övrig industri och vägen mot en lyckad digitalisering.

Seminariet var mycket uppskattat och innehöll bra branschöverskridande diskussioner om möjligheter och gav även nya kontakter mellan deltagare.


Mikael Larsson ÅF industriell IT gav goda exempel på digitalisering.

David Andersson

Sektionschef Industriell IT

ÅF, Karlstad
Besöksadress: Hamntorget 3 | Postadress: Box 467, 651 10 Karlstad
Direkt: 010-505 54 84  | Mobil: 072-501 05 45 | Fax: 054-10 19 31
david.a.andersson@afconsult.com | www.afconsult.com

Relaterat innehåll