Aktuella upphandlingar

Här hittar du våra aktuella upphandlingar. Tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring någon upphandling.

Processledning och projektledning till "Genius in ICT"
Stiftelsen Compare i Karlstad har beviljats projektmedel från Region Värmland för projektet ”Genius in ICT ” och inbjuder nu till att lämna anbud i upphandlingen gällande processledning samt projektledning av projektet. 

Skriftligt anbud ska vara oss tillhanda senast den
2017-08-23.

Anbudsförfrågan gällande upphandling av projektledare samt processledare med genuskompetens till Compare (pdf)

Gen(i)us in ICT 2.0 - fördjupad projektbeskrivning (pdf)

Bilaga 2 Mall för referensuppdrag (pdf)

Avtalsvillkor (pdf)