Aktuella upphandlingar

Direktupphandling av följeforskare i DigitalWell

Inom ramen för satsningen DigitalWell avser Compare att erbjuda en direktupphandling av följeforskare .

Med följeforskning menas fortlöpande utvärdering. EU-kommissionen har lyft fram följeforskning framför traditionell utvärdering för att stödja erfarenhetsspridning och kontinuerligt lärande. Följeforskaren ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till projektledningen som är utsedd av styrgruppen.

DigitalWell - En ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering.

Ladda ner ansökan och information här

Anbud lämnas via e-post till anki.persson@compare.se senast 2018-04-23.

 


Utveckling av digital matchningstjänst


Inom ramen för projektet Smart industri Norra Mellansverige avser Compare upphandla utveckling samt genomförande av en digital matchningstjänst.

Matchningstjänsten är en webbtjänst som utvärderar, matchar och inspirerar till små- och medelstora företags behov av digitaliseringslösningar och kopplar samman dem med befintliga ICT-företag och för företagen passande lösningar.

Ladda ner ansökningsinbjudan (pdf)

Ladda ner Teknisk beskrivning (pdf)

Sista dag för inlämnande av anbud: 2018-04-16