SNITS

SNITS ger studenter en bra start i karriären

SNITS ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet.

Vad är SNITS?

SNITS är samverkansgruppen som möjliggör utbyte mellan företag, Karlstads universitet och IT-studenter. SNITS skapar unika möjligheter för goda relationer och framtidens näringsliv.

Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet består av representanter från lokala IT-företag, Compare, avdelningarna för Informatik och Datavetenskap på Karlstads universitet samt studentföreningen LINDA. De tio Compare-företagen som utgör SNITS-gruppen är: Askås, CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, och ÅF

Genom ett flertal aktiviteter är SNITS en katalysator för mötet mellan student och näringsliv. Det är en unik möjlighet för dig som student att skapa goda relationer med näringslivet under studietiden. Det är också en möjlighet för dig som arbetsgivare att hitta dina framtida medarbetare.

Aktiviteter

Den årliga SNITS-middagen
IT-middagen med SNITS är läsårets kick-off där studenter och arbetsgivare träffas under avslappnade former.

SNITS-lunch
SNITS-lunchen ger studenten möjlighet att ta del av det senaste inom branschen samtidigt som det ges en möjlighet att fördjupa sig ytterligare i SNITS-företagen. Arbetsgivaren har här möjlighet att fördjupa studenternas kunskaper om verksamheten eller visa på aktuella branschtrender som inte ryms inom utbildningen.

Praktikplats och examensjobb
Under examensjobbet kommer studenterna i kontakt med andra aspekter av arbetslivet som inte hanteras under utbildning – företagskultur, olika kommunikationssätt (formella/informella) och hur det är att arbeta i ”verkligheten”. Arbetsgivaren har i sin tur möjlighet att ta hjälp av en student, genom antingen examensjobb eller praktikplats.

Studiebesök
Genom studiebesök hos SNITS-företagen får studenten en bättre inblick i företagens verksamheter. Studiebesöken ingår i utbildningen och genomförs i grupp. Arbetsgivaren har möjlighet att visa upp sin verksamhet samt skapa en relation med studenterna.

Mentorskap
Genom mentorskapet har studenten möjlighet att träffa, rådfråga och bolla tankar med någon som i nuläget arbetar på ett av SNITS-företagen. Arbetsgivaren har möjlighet att fånga upp drivna studenter och bidra till deras framtida val av arbetsgivare.

Studiesocial aktivitet
En gång per år träffas studenter och SNITS-företag för en studiesocial aktivitet. Kvällen inleds med besök hos SNITS-företagen och avslutas med en gemensam aktivitet. Den här kvällen anordnas av studentföreningen LINDA och innefattar även mat och dryck.

Anställning 
Ett av målen med SNITS är förstås att samverkansgruppens aktiviteter ska leda till anställning. SNITS-företagen vill åt de bästa studenterna och studenterna vill åt de bästa arbetsgivarna - en kombination som gynnar Karlstads näringsliv!

Vill du veta mer om SNITS?

Ladda ner broschyren om SNITS

Är du student?

Är du arbetsgivare?