Gymnasieingenjörsutbildningen (TE4)

Gymnasieingenjörsutbildningen söker företag som kan bidra med praktikplatser. APL - arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Praktiken är minst 10 veckor. 

Om TE4-programmet

Nu finns återigen möjligheten att utbilda sig till gymnasieingenjör i form av ett fjärde tekniskt år som bygger teknikprogrammet. På KTC – Karlstads Teknikcenter kan eleverna läsa profilen Informationsteknik och välja utgångarna mjukvarudesign eller nätverksteknik. För närvarande ges utgången mjukvarudesign med kurserna:

 • gymnasieingenjören i praktiken
 • entreprenörskap & företagande
 • examensarbete
 • mjukvarudesign
 • teknik specialisering
 • webbutveckling
 • mobila applikationer
 • gränssnitsdesign

Efter examen är eleven väl förberedd för yrkesverksamhet som gymnasieingenjör inom teknikområdet informationsteknik. 

Utbildningen ger eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter. Vilket innebär att eleven definierar och analyserar problem, utarbetar lösningar, utvecklar, konstruerar och producerar produkter och tjänster samt reflekterar över arbetsprocessen. Eleverna ges också möjlighet att utveckla kunskaper om entreprenörskap och företagande samt hur arbetet bedrivs på teknikintensiva arbetsplatser. Arbetsformer och metoder från arbetslivet ingår i utbildningen.

Utbildningen ger eleverna ingenjörsmässiga färdigheter. Efter examen ska eleven kunna:

 • definiera och analysera problem
 • utarbeta lösningar inom IT - området
 • utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster 
 • arbeta entreprenöriellt

Läs mer om TE4

Kontaktpersoner

Daniel Skålerud – biträdande rektor
tfn: 070 58 06 637
epost: daniel.skalerud@karlstad.se

Anders Tärnbrant – koordinator
tfn: 070 37 17 150
epost: anders.tarnbrant@karlstad.se

Peter Richter – profilansvarig
tfn: 073 043 91 26
epost: peter.richter@karlstad.se