Workshop Schyst rådgivning

Datum: 
tors, 2018-01-18 18:00

Hej Företagare!

verksamt.se/varmland behöver din hjälp för att utveckla sin rådgivning på ett schyst sätt.

På verksamt.se/varmland matchas rätt företagsrådgivare till företagarens behov. Region Värmland och Tillväxtverket utvecklar verksamt.se/varmland så att du som företagare ska hitta rätt hjälp. Du som äger och driver företag vet bäst hur du vill bli bemött och tilltalad i en rådgivningssituation. Därför vill vi nu bjuda in dig till en workshop!

Företagsrådgivning för alla

För tre år sedan tog Region Värmland fram handboken Schyst! – en inspirationskälla till jämlik kommunikation. Valet av ord, bilder och andra uttryck är viktigt för att fler ska känna sig inkluderade och tilltalade. Schyst-konceptet har fått stor uppmärksamhet runt om i landet. Vi har nu startat arbetet med att ta fram ett lika användbart och praktiskt material särskilt anpassat till de rådgivare som jobbar med företagsfrämjande i Värmland.

Ta chansen att inspireras och påverka

Under kvällen får du lyssna till en inspirationsföreläsning. Därefter blir det gruppdiskussioner som kopplar företagsrådgivning till just jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Moderator är Kristofer Brüngel, kommunikatör, Jämställd regional tillväxt, Region Värmland. Dina inspel är viktiga när vi jobbar vidare med schyst rådgivning på verksamt.se.

Anmäl dig till en intressant workshop!

Läs mer och anmäl dig här