Compare-lunch: Digitalisering för användarens eller organisationens bästa?

Datum: 
fre, 2017-12-01 11:13

Välkommen på Compare-lunch då Erik Wästlund från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, berättar om deras forskning om att involvera användaren i företags digitaliseringsprocesser genom att förstå dess beteenden och upplevelser på nya sätt.

Användarens roll i digitaliseringsprocesser är kort sagt oklar. Det vanligaste argumentet till organisationers och företags digitaliseringsprocesser är ekonomiska besparingar och tidseffektivisering. Men vilken roll har egentligen användaren i företags- och organisationers digitala transformering? Och vilka värden upplever användaren som ett resultat av digitalisering?

Vid CTF bedrivs forskning som fokuserar på värdeskapande genom tjänster och tjänsteinnovation. Att förstå verksamheten utifrån “de tjänster som användaren upplever” är själva grunden i tjänsteperspektivet.

Hur kan vi fånga användarens värde och lära oss av detta för att lyckas så bra som möjligt i digitaliseringsarbetet? Det kommer Erik att belysa och exemplifiera under lunchen den 1 december.

Välkommen att anmäla dig och dina kollegor!

När: 1 december kl.11.30 - 13.00, lunchen kostar 100 kr.
Var: Elite Stadshotellet Karlstad

Anmälan

ANMÄL DIG HÄR

Compare-luncherna är en öppen mötesplats för alla som är intresserade av nätverkande och aktuella ämnen. Vi anordnar ungefär en Compare-lunch i månaden med fokus på nätverkande, workshops och inspiration. Vår förhoppning är att du som deltagare ska få med dig en ny kontakt eller en ny tankeställare efter varje lunch. Välkommen!

Relaterat innehåll