Compare med i utvecklingen av en nationell Tillväxtmotor

Compare och Tillväxtmotor har under det senaste året arbetat tätt tillsammans för att stimulera och utmana små- och medelstora företag att vilja växa med stöd av digitala lösningar. Nu har Tillväxtmotor blivit nominerade av Tillväxtverket till European Enterprise Promotion Award 2017. Och planerna för att ta nästa steg mot en nationell Tillväxtmotor är redan igång.

Knowit söker senior IT-konsult

Sista ansökningsdag: 
Rekrytering sker löpande

Knowit är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Knowit består av cirka 1850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland.

Säkerhet och personlig integritet i digitala vård- och hälsosystem

Leonardo Iwaya, forskarstudent inom datavetenskap vid Karlstads universitet

För att förbättra och effektivisera vård och hälsorelaterade tjänster världen över så ökar användandet av digitala hjälpmedel. Det här kommer inte enbart med positiva effekter utan öppnar även för nya typer av hot kring informationssäkerhet och personlig integritet.

Datavetenskap söker IT-partners för GDPR

Med ett år kvar till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft står många IT-företag i Värmland inför att möta kraven som kommer med den nya förordningen. I flera fall betyder det att befintliga system måste modifieras och anpassas.