TeliaSoneras nya frekvenser i Norge banar väg för 4G-utbyggnad

Som tidigare meddelats den 6 december, investerar TeliaSonera i nya 4G-frekvenser i 800 MHz-bandet i Norge. Tillsammans med förlängda licenser i 900 MHz-bandet och mer 4G frekvenser i 1 800 MHz-bandet möjliggör det TeliaSoneras ambition att erbjuda kunderna höghastighetsinternet i hela landet. TeliaSonera betalar 626,7 miljoner NOK.

Licenserna i 800 MHz-, 900 MHz-, och 1 800 MHz-banden gäller i 20 år från och med den 1 januari, 2014 till en kostnad av 626,7 miljoner NOK. Med de förvärvade licenserna medföljer ett krav på att erbjuda mobilt höghastighetsinternet till 98 procent av befolkningen inom fem år. I dag når TeliaSoneras 4G-täckning cirka 50 procent av den norska befolkningen (LTE, 1 800 MHz-, och 2 600 MHz-banden), och 3G-täckning till cirka 85 procent.

Relaterat innehåll