TeliaSonera säljer NextGenTel till Telio

TeliaSonera har tecknat ett avtal om försäljning av sitt norska dotterbolag NextGenTel till Telio, ett bolag noterat på Oslobörsen. Försäljningspriset är 601 MNOK (cirka 700 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.

TeliaSonera köpte NextGenTel 2006 och bolaget har bedrivit sin verksamhet som ett dotterbolag inom TeliaSonera-koncernen. För niomånadersperioden 2012 redovisade de intäkter om 693 MNOK och EBITDA före engångsposter uppgick till 118 MNOK.

TeliaSonera har efter en utvärdering kommit fram till att NextGenTel inte har en tillräckligt stark plattform för att konkurrera framgångsrikt på den norska bredbandsmarknaden.

Malin Frenning, Chef affärsområde Bredbandstjänster kommenterar: – Efter en noggrann genomgång avseende våra möjligheter för NextGenTel, har vi beslutat att prioritera andra delar av vår verksamhet där vi bedömer att vi kan få högre avkastning. TeliaSonera kommer fortsättningsvis att erbjuda kunderna i Norge sina tjänster via de mobila varumärkena NetCom och Chess.

Relaterat innehåll