TeliaSonera och Telenor går samman i Danmark

TeliaSonera och Telenor har ingått ett avtal om att slå samman sina danska verksamheter till ett nytt gemensamt företag där parterna kommer att äga 50 procent vardera. Det gemensamma bolaget blir en robust mobiloperatör som kan öka investeringarna i mobilnäten vilket gynnar våra kunder.

– Vi tar ett nödvändigt och naturligt steg genom att bilda ett joint venture med Telenor som vi redan har ett nära nätsamarbete med. Genom att gå samman kan vi säkra större investeringar i Danmark, till gagn inte bara för våra kunder utan för hela det danska samhället, säger Robert Andersson, EVP och chef för region Europa i TeliaSonera.

Det nya bolaget kommer att ha cirka 3,5 miljoner mobilabonnemang. Transaktionen skapar en stabil mobiloperatör med en sammanlagd marknadsandel på cirka 40 procent, en omsättning på drygt 9 miljarder danska kronor och betydande potential till synergier.

Behovet av konsolidering på den danska telekommarknaden har varit uppenbart länge. Operatörerna står inför fortsatt press på intäkter och lönsamhet, vilket begränsar utrymmet för investeringar och innovation. Telenor och TeliaSonera har sedan 2012 samarbetat i Danmark inom ramen för ett gemensamt mobilnät. Parterna är nu överens om att ett oberoende och gemensamt ägt företag är den strategiskt bästa vägen för att uppnå synergier och att skapa värde.

– Konkurrensen i Danmark är tuff och vi står inför fortsatt press på intäkter och lönsamhet, vilket gör konsolidering oundviklig. Genom att kombinera TeliaSoneras och Telenors tillgångar och kundbaser i Danmark, skapar vi en robust operatör. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett högkvalitativt nätverk med den bästa täckningen och den bästa kundupplevelsen i Danmark, säger Kjell Morten Johnsen, EVP och chef för Telenor Region Europe.

Relaterat innehåll