TeliaSonera inleder samarbete med AppDirect

TeliaSonera har inlett ett samarbete med AppDirect, en global leverantör av marknadsplatser för applikationer i molnet. Samarbetet är startskottet för TeliaSoneras satsning på en ny markandsplats för små- och medelstora företagskunder i Norden och Baltikum. För kunderna innebär det en ”one stop shop” för att hitta, prova, köpa och administrera applikationer i molnet.

Användarnas behov av ett mobilt och effektivt arbetssätt ökar och för företag som vill slippa investera i komplexa lösningar, passar applikationer i molnet bra. Åtta av tio företag tror också att de kommer att betala för molnapplikationer år 2015, jämfört med var tredje idag*. Därför satsar nu TeliaSonera på att bygga upp en marknadsplats med de bästa och mest efterfrågade applikationerna. Det innebär att kunderna får ett samlat ställe att hantera köp och betalningar på samt en bättre överblick över sina tjänster, vilket höjer säkerheten och kostnadskontrollen.

– Det finns en stor potential och samtidigt en utmaning med molnapplikationer för små och mellanstora företag. Idag är det främst de som har kunskap och som förstår hur tekniken fungerar som känner sig trygga med att köpa applikationer. Genom samarbetet med AppDirect gör vi det enklare för våra kunder att välja och dra nytta av fördelarna med applikationer i molnet, säger Thomas Johansson, chef för företagsprodukter inom Bredbandstjänster på TeliaSonera.

TeliaSonera kommer under året att genomföra ett pilotprov där ett antal kunder kommer bjudas in och få möjlighet att vara med och påverka kundupplevelse och innehåll. Piloten kommer att genomföras på den svenska marknaden.

* Källa: Microsoft & Edge Strategies, 2012; Gartner, 2011

Relaterat innehåll