TeliaSonera förvärvar Tele2:s norska verksamhet

TeliaSonera förvärvar Tele2s verksamhet i Norge till ett värde av 5,1 miljarder kronor på skuldfri bas. Företaget har också åtagit sig att uppnå 4G-täckning på 98 procent av befolkningen till år 2016, två år tidigare än vad som krävs.

Transaktionen kommer att öka TeliaSoneras mobila marknadsandel i Norge till cirka 40 procent från 23 procent och mobilabonnemangen ökar till 2,7 miljoner från 1,6 miljoner. För att visa kundnyttan av konsolideringen påskyndar Teliasonera 4G utbyggnaden för att nå 98 procents befolkningstäckning till 2016 istället för 2018.

– Jag är mycket glad över att vi har kunnat nå en överenskommelse om förvärv av Tele2 i Norge. Strategiskt passar verksamheten bra in i TeliaSonera och förvärvet är i linje med vår ambition att stärka vår position på våra kärnmarknader. Samtidigt är det möjligt för oss att investera både snabbare och mer i att leverera de bästa tjänsterna till förmån för de norska kunderna och det norska samhället, säger Johan Dennelind, VD och koncernchef för TeliaSonera.

Samgåendet beräknas medföra integrationskostnader på 250–450 miljoner kronor och investeringar för att hantera den ökade trafiken uppskattas till 350 miljoner kronor. Betydande kostnadssynergier förväntas också, de uppskattas till minst 800 miljoner kronor per år från 2016.

– Vi ser fram emot att välkomna Tele2:s personal och kunder till NetCom och TeliaSonerafamiljen. Den större skalan på vår verksamhet förbättrar vår konkurrenskraft och förmåga att erbjuda mobila internettjänster till företag och konsumenter i hela landet, inklusive landsbygden där det krävs stora investeringar, säger August Baumann, chef för TeliaSoneras norska verksamhet NetCom.

När förvärvet är genomfört kommer NetCom att erbjuda alla Tele2:s kunder tillgång till ett rikstäckande 4G-nät, som för närvarande når 3,2 miljoner personer i Norge och år 2016 praktiskt taget alla norrmän. TeliaSonera kommer att fortsätta att erbjuda flera olika varumärken på den norska marknaden, såväl premium som utmanare.

Förvärvet förutsätter godkännande från den norska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras senast första kvartalet 2015.

Relaterat innehåll